Records

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info

 • » Комбайн рослинозбиральний універсальний
  Рижук, С. М.; Сухораба, В. П.; Лось, Л. В.; Малиновський, А. С.; Кухарець, С. М.; Муляр, О. Д.; Голубенко, А. А.; Микитюк, В. М.; Кулик, А. Є.; Ryzhuk, S.; Sukhoraba, V.; Los, L.; Malynovskyi, A.; Kukharets, S.; Muliar, O.; Holubenko, A.; Mykytiuk, V.; Kulyk, A.; Рыжук, С. Н.; Малиновский, А. С.; Кухарец, С. Н.; Муляр, А. Д.; Кулик, А. Е.
  2013-03-11
  View Record | View Original
 • » Формування фотосинтетичного апарату сої залежно від норм та строків посіву в умовах...
  Дідора, В. Г.; Баранов, А. І.; Ступніцька, О. С.; Дидора, В. Г.; Баранов, А. И.; Ступницкая, О. С.; Didora, V.; Baranov, A.; Stupnitska, O.
  2022-01-22
  View Record | View Original
 • » Аналіз стану річки Тетерів в Коростишівському районі
  Бордюг, Н. С.; Костриця, Л. М.; Bordiug, N.; Kostrytsia, L.; Кострица, Л. Н.
  2022-01-22
  View Record | View Original
 • » Оцінка якості питної води із артезіанських свердловин
  Бордюг, Н. С.; Bordiug, N.
  2022-01-22
  View Record | View Original
 • » Паразитарна інвазія та її вплив на поведінку проміжних хазяїв – прісноводних молюсків
  Житова, О. П.; Zhytova, O.
  2022-01-22
  View Record | View Original
 • » Вплив забруднювачів грунту на якість води децентралізованого водопостачання
  Бордюг, Н. С.; Василюк, Т. П.; Bordiug, N.; Vasyliuk, Т.
  2022-01-22
  View Record | View Original
 • » Спосіб отримання ветеринарного препарату «Фетоплацентат» для профілактики і лікування...
  Калиновський, Г. М.; Грищук, Г. П.; Ревунець, А. С.; Ковальчук, Ю. В.; Карпюк, В. В.; Ковальов, П. В.; Захарін, В. В.; Афанасієва, Л. П.; Журавльов, В. Д.; Калиновский, Г. Н.; Ревунец, А. С.; Ковалев, П. В.; Захарин, В. В.; Афанасиева, Л. П.; Журавлев, В. Д.; Kalynovskyi, G.; Gryshchuk, G.; Revunets, А.; Kovalchuk, Yu.; Karpyuk, V.; Kovalov, P.; Zakharin, V.; Afanasieva, L.; Zhuravlev, V.
  2010-02-10
  View Record | View Original
 • » Спосіб отримання тканинного ветеринарного препарату «Трутенат» для корекції статевого...
  Калиновський, Г. М.; Омеляненко, М. М.; Грищук, Г. П.; Гончаренко, В. В.; Афанасієва, Л. П.; Лутай, І. Ю.; Круть, С. І.; Ревунець, А. С.; Карпюк, В. В.; Ковальов, П. В.; Ковальчук, Ю. В.; Чупрун, Л. О.; Захарін, В. В.; Калиновский, Г. Н.; Омеляненко, Н. Н.; Афанасиева, Л. П.; Лутай, И. Ю.; Круть, С. И.; Ревунец, А. С.; Ковалев, П. В.; Чупрун, Л. А.; Захарин, В. В.; Kalynovskyi, G.; Omelianenko, М.; Gryshchuk, G.; Goncharenko, V.; Afanasieva, L.; Lutai, I.; Krut, S.; Revunets, А.; Karpyuk, V.; Kovalov, P.; Kovalchuk, Yu.; Chuprun, L.; Zakharin, V.
  2013-06-10
  View Record | View Original
 • » Спосіб стимуляції відтворної функції самок сільськогосподарських тварин
  Шеремета, В. І.; Трохименко, В. З.; Шеремета, В. И.; Sheremeta, V.; Trohimenko, V.
  2008-04-10
  View Record | View Original
 • » Спосіб стимуляції родів у самок сільськогосподарських тварин
  Шеремета, В. І.; Трохименко, В. З.; Шеремета, В. И.; Sheremeta, V.; Trohimenko, V.
  2010-08-25
  View Record | View Original
 • » Спосіб виявлення фібрину при синдромі дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові
  Сорока, Н. М.; Дубова, О. А.; Soroka, N.; Dubova, O.; Дубовая, О. А.
  2005-06-15
  View Record | View Original
 • » Консолідація сільськогосподарських земель як передумова розвитку аграрного сектора...
  Данкевич, В. Є.; Dankevych, V.
  2022-01-22
  View Record | View Original
 • » Синтез та структурно-хімічна модифікація поліуретан-епоксидних композиційних матеріалів...
  Горбунова, Н. О.; Gorbunova, N.; Горбунова, Н. А.
  2022-01-22
  View Record | View Original
 • » Вивчення продуктивності та якості сировини Valeriana officinalis L. залежно від строку...
  Сергієнко, Ю. Л.; Могилівська, Л. М.; Світельський, М. М.; Sergiyenko, Y.; Mogylivska, L.; Svitelskyi, M.
  2022-01-22
  View Record | View Original
 • » Використання комп'ютерних навчальних програм в медичній освіті
  Борисюк, О. Б.; Borysiuk, O.
  2022-01-22
  View Record | View Original
 • » Інновації як невід’ємна складова сучасного землекористування
  Данкевич, В. Є.; Данкевич, В. Е.; Dankevych, V.
  2022-01-22
  View Record | View Original
 • » Перспективи функціонування Земельного банку в аграрному секторі економіки України
  Данкевич, В. Є.; Dankevych, V.
  2022-01-22
  View Record | View Original
 • » Митне регулювання експорту та імпорту сільськогосподарської продукції в умовах...
  Данкевич, В. Є.; Данкевич, В. Е.; Dankevych, V.
  2022-01-22
  View Record | View Original
 • » Асоціація з ЄС: перспективи і ризики для товаровиробників та експортерів...
  Данкевич, Є. М.; Данкевич, В. Є.; Dankevych, Ye.; Dankevych, V.; Данкевич, Е. М.; Данкевич, В. Е.
  2022-01-22
  View Record | View Original
 • » Психологія управління
  Ходаківський, Є. І.; Богоявленська, Ю. В.; Грабар, Т. П.; Ходаковский, E. И.; Богоявленская, Ю. В.; Khodakivskyi, Ye.; Bogoyavlenska, Yu.; Grabar, T.
  2022-01-22
  View Record | View Original
 • » Динаміка морфологічних та біохімічних показників крові собак після лікування...
  Довгій, Ю. Ю.; Побережець, С. П.; Dovgiy, Yu.; Poberezhets, S.
  2022-01-22
  View Record | View Original
 • » Агроекологічна оцінка стану перелогів Малого Полісся України
  Веремеєнко, С. І.; Самчук, Ж. С.; Веремеенко, С. И.; Veremeyenko, S.; Samchuk, J.
  2022-01-22
  View Record | View Original
 • » Прогноз екологічного стану поверхневих водних об’єктів із застосуванням методу...
  Климчик, О. М.; Klymchyk, O.
  2022-01-22
  View Record | View Original
 • » Радіологічні наслідки випасу свійських кіз в умовах лісових насаджень
  Борщенко, В. В.; Borshchenko, V.
  2022-01-22
  View Record | View Original
 • » Інноваційно-інвестиційні механізми забезпечення багатофункціонального розвитку територій
  Плотнікова, М. Ф.; Plotnikova, M.
  2022-01-22
  View Record | View Original
1 - 25 of 9218 Items    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>