Record Details

Формування фотосинтетичного апарату сої залежно від норм та строків посіву в умовах Полісся України

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Формування фотосинтетичного апарату сої залежно від норм та строків посіву в умовах Полісся України
 
Creator Дідора, В. Г.
Баранов, А. І.
Ступніцька, О. С.
Дидора, В. Г.
Баранов, А. И.
Ступницкая, О. С.
Didora, V.
Baranov, A.
Stupnitska, O.
 
Subject соя
норми сівби
строки сівби
фотосинтетичний потенціал
площа листкової поверхні
soy
norms of seeding
crops terms
photosynthetic potential
area of a sheet surface
нормы высева
сроки посева
фотосинтетический потенциал
площадь листовой поверхности
 
Description Наведено результати досліджень щодо вивчення впливу строків та норм висіву на формування асиміляційного апарату сої сорту КиВін. Розраховано показник фотосинтетичного потенціалу посівів сої.
В статье приведены результаты исследований влияния срока и норм посева на формирование поверхности листьев сои сорта КиВин. Рассчитан фотосинтетический потенциал посевов сои.
The investigation results of timing and rates of seeding influence on formation of leaf surface soybean varieties KyVin. The parameters of the photosynthetic capacity of soybean crops are count.
 
Date 2016-07-19T04:45:44Z
2016-07-19T04:45:44Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Дідора В. Г. Формування фотосинтетичного апарату сої залежно від норм та строків посіву в умовах Полісся України / В. Г. Дідора, А. І. Баранов, О. С. Ступніцька // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Сер. Агрономія і біологія. – 2013. – Вип. 3 (25). – С. 138–141.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4976
 
Language uk
 
Publisher Сумський національний аграрний університет