Record Details

Використання комп'ютерних навчальних програм в медичній освіті

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Використання комп'ютерних навчальних програм в медичній освіті
 
Creator Борисюк, О. Б.
Borysiuk, O.
 
Subject основи інфузійної терапії
анатомія та фізіологія
віртуальна навчаюча програма
відеофрагменти
аудіосупровід
fundamentals of infusion therapy
anatomy and physiology
virtual teaching program
video clips
audio
 
Description Системне впровадження комп’ютерних технологій – потреба, яка вже давно назріла в освіті. Проблемою залишається те, що активне використання комп’ютерних технологій вигідно вирізняє європейського студента від нашого. І це насправді так – за кордоном вже тривалий час здобуття освіти та виконання професійних обов’язків немислиме без комп’ютера. Тому в даній статті ми наведемо огляд навчального програмного забезпечення, яке відіграє важливу роль у медичній освіті США.
Systematic implementation of computer technology – the need for which is long overdue in education. The problem is that the active use of computer technology favorably distinguishes Europe from our students. And it really is – abroad for a long time education and professional duties is impossible without a computer. Therefore, in this article we give an overview of educational software, which plays an important role in USA medical education.
 
Date 2016-07-11T12:11:37Z
2016-07-11T12:11:37Z
2013
 
Type Conference materials
 
Identifier Борисюк О. Б. Використання комп'ютерних навчальних програм в медичній освіті / О. Б. Борисюк // Найновите постижения на европейската наука – 2013 : материали за ІХ междунар. науч. практ. конф., 17–25 юни 2013 г. – София : Бял ГРАД-БГ, 2013. – Т. 11 : Педагогически науки. – С. 77–79.
978-966-8736-05-6
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4881
 
Language uk
 
Publisher Бял ГРАД-БГ