Record Details

Інноваційно-інвестиційні механізми забезпечення багатофункціонального розвитку територій

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Інноваційно-інвестиційні механізми забезпечення багатофункціонального розвитку територій
 
Creator Плотнікова, М. Ф.
Plotnikova, M.
 
Subject продовольча безпека
сільське населення
екологічне будівництво
 
Description В умовах посилення інтеграційних процесів та експансії світових виробників на вітчизняному продовольчому ринку активізує питання продовольчої безпеки України в світовій економічній системі як учасника транснаціональних циклів відтворення на регіональному (з країнами-сусідками) та глобальному рівні. Перспективними в такій системі є двосторонні договірні відносини з партнерами рівними за техніко-технологічними, соціально-економічними й історико-культурними рівнями. Значні резерви продуктивних сил природи та суспільства, на відміну від традиційних учасників світового ринку (США, ЄС, Канада), дозволяють реалізацію системно інтегрованого підходу до аграрної політики країни.
 
Date 2018-11-29T11:30:06Z
2018-11-29T11:30:06Z
2015
 
Type Conference materials
 
Identifier Плотнікова М. Ф. Інноваційно-інвестиційні механізми забезпечення багатофункціонального розвитку територій / М. Ф. Плотнікова // Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 27 листоп. 2015 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – Ч. 1. – С. 102–103.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9397
 
Language uk
 
Publisher Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка