Record Details

Спосіб виявлення фібрину при синдромі дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Спосіб виявлення фібрину при синдромі дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові
 
Creator Сорока, Н. М.
Дубова, О. А.
Soroka, N.
Dubova, O.
Дубовая, О. А.
 
Subject фібрин
синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання
біоптат
кров
синдром
фибрин
синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания
биоптат
кровь
fibrin
syndrome of disseminated intravascular coagulation
biopsy
blood
syndrome
 
Description Спосіб виявлення фібрину при синдромі дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові, що включає гістохімічне дослідження забарвлених біоптатів тканин, видалених при операції або взятих при розтині, який відрізняється тим, що забарвлення проводять спочатку гематоксиліном Ерліха протягом 5 хвилин двічі, диференціюють у солянокислому спирті (0,25 % розчин соляної кислоти на 70 % етиловому спирті), потім забарвлюють 1 % розчином кислотного червоного 2С на 1 % розчині оцтової кислоти 5 хвилин, промивають, диференціюють в 1 % розчині фосфорновольфрамової кислоти, забарвлюють 30 хвилин в 1 % розчині амідочорного 10Б на 1 % розчині оцтової кислоти, промивають і виготовляють постійний препарат.
Способ выявления фибрина при синдроме диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, включая гистохимическое исследования окрашенных биоптатов тканей, удаленных при операции или взятых при вскрытии, который отличается тем, что окраску проводят сначала гематоксилином Эрлиха в течение 5 минут дважды, дифференцируют в солянокислом спирте (0,25 % раствор соляной кислоты на 70 % этиловом спирте), затем окрашивают 1 % раствором кислотного красного 2С на 1 % растворе уксусной кислоты 5 минут, промывают, дифференцируют в 1 % растворе фосфорновольфрамовой кислоты, окрашивают 30 минут в 1 % растворе амидочерного 10Б на 1 % растворе уксусной кислоты, промывают и производят постоянный препарат.
The method of detecting fibrin syndrome of disseminated intravascular coagulation, including research histochemical stained biopsy tissue removed during surgery or taken at autopsy, characterized in that the first color is carried Ehrlich hematoxylin for 5 minutes twice differentiate in hydrochloric alcohol (0.25 % hydrochloric acid, 70 % ethanol), then stained with 1% solution of acid red 2C 1 % solution of acetic acid for 5 minutes, washed, differentiated in 1% solution fosfornovolframovoyi acid stained for 30 minutes in 1 % solution amidochornoho 10B 1 % solution acetic acid, washed and made constant medication.
 
Date 2016-07-07T10:24:49Z
2016-07-07T10:24:49Z
2005-06-15
 
Type Patent
 
Identifier Пат. 7324 Україна, МПК G01N33/48. Спосіб виявлення фібрину при синдромі дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові / Сорока Н. М., Дубова О. А. ; заявник і патентовласник Нац. аграр. ун-т. − № 20041109728 ; заявл. 26.11.2004 ; дата публікації 15.06.2005, Бюл. № 6.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4844
 
Language uk
 
Publisher Державний департамент інтелектуальної власності