Record Details

Спосіб стимуляції родів у самок сільськогосподарських тварин

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Спосіб стимуляції родів у самок сільськогосподарських тварин
 
Creator Шеремета, В. І.
Трохименко, В. З.
Шеремета, В. И.
Sheremeta, V.
Trohimenko, V.
 
Subject біологічно активний препарат «Глютам 1М»
отелення
сухостійний період
тільність
відтворювальна здатність
биологически активный препарат «Глютам 1М»
отел
сухостойный период
тельность
воспроизводительная способность
biologically active drug «Glutam 1M»
parturition
dry period
pregnancy
reproductive ability
 
Description Спосіб стимуляції родів у самок сільськогосподарських тварин, що включає внутрішньом’язове введення тваринам на 270 день вагітності аналога біологічно активної речовини простагландину F2α, який відрізняється тим, що як біологічно активну речовину використовують препарат «Глютам 1М», який ін’єктують самкам під шкіру в об’ємі 20 мл, три дні підряд, починаючи з 270 дня вагітності.
Способ стимуляции родов у самок сельскохозяйственных животных, включающий внутримышечное введение животным на 270 день беременности аналога биологически активного вещества простагландина F2α, который отличается тем, что в качестве биологически активного вещества используют препарат «Глютам 1М», который инъецируют самкам под кожу в объеме 20 мл, три дня подряд, начиная с 270 дня беременности.
A method of induction of labor in female farm animals, including intramuscular animals on day 270 of pregnancy analogue of the biologically active substance prostaglandin F2a which
characterized in that the biologically active substance using the drug biologically active drug «Glutam 1M» that females are injected subcutaneously in a volume of 20 ml for three consecutive days starting from day 270 of pregnancy.
 
Date 2016-07-12T06:39:11Z
2016-07-12T06:39:11Z
2010-08-25
 
Type Patent
 
Identifier Пат. 52220 Україна, МПК А61D 19/00, А01К 67/00. Спосіб стимуляції родів у самок сільськогосподарських тварин / Шеремета В. І., Трохименко В. З. ; заявник і патентовласник Національний університет біоресурсів і природокористування України. – № а200808491 ; заявл. 25.06.2008 ; дата публікації 25.08.2010, Бюл. № 16.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4891
 
Language uk
 
Publisher Державний департамент інтелектуальної власності