Record Details

Консолідація сільськогосподарських земель як передумова розвитку аграрного сектора економіки

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Консолідація сільськогосподарських земель як передумова розвитку аграрного сектора економіки
 
Creator Данкевич, В. Є.
Dankevych, V.
 
Subject сільськогосподарські землі
державне регулювання
глобалізація міжнародної економіки
ефективність
аграрні підприємства
консолідація
agricultural land
government regulation
globalization of the international economy
efficiency
agricultural enterprises
consolidation
 
Description Досліджено динаміку та сучасні тенденції сільськогосподарського виробництва в аграрному секторі економіки. Охарактеризовано загальний стан консолідації сільськогосподарських земель та підходи щодо державного регулювання. Розроблені пропозиції запровадження раціонального землекористування в умовах глобалізації міжнародної економіки.
The dynamics and current trends in agricultural production in the agricultural sector. Described the general condition of land consolidation and approaches on the state regulation. The proposals implement sustainable land management in a globalizing world economy.
 
Date 2016-07-13T05:45:05Z
2016-07-13T05:45:05Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Данкевич В. Є. Консолідація сільськогосподарських земель як передумова розвитку аграрного сектора економіки / В. Є. Данкевич // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1 (39). – С. 49–52.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4915
 
Language uk
 
Publisher Подільський державний аграрно-технічний університет; Хмельницький економічний університет»; Інститут економіки, технологій і підприємництва»; Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії наук України; Тайп