Record Details

Вивчення продуктивності та якості сировини Valeriana officinalis L. залежно від строку сівби та року вегетації в умовах ботанічного розсадника Житомирського національного агроекологічного університету

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Вивчення продуктивності та якості сировини Valeriana officinalis L. залежно від строку сівби та року вегетації в умовах ботанічного розсадника Житомирського національного агроекологічного університету
 
Creator Сергієнко, Ю. Л.
Могилівська, Л. М.
Світельський, М. М.
Sergiyenko, Y.
Mogylivska, L.
Svitelskyi, M.
 
Subject валеріана лікарська
строк сівби
рік вегетації
Valeriana officinalis L.
term of sowing
year of vegetation
 
Description Вивчалось одержання кореневої маси Valeriana officinalis L. залежно від строку сівби та року вегетації. Результати проведених нами досліджень показали, що найвищі врожаї кореневої маси валеріани лікарської формуються в другий та третій рік вегетації рослин. Вміст в кореневищах з коренями ефірної олії та екстрактивних речовин відмічається в перший та другий рік вегетації.
Studied to obtain root mass Valeriana officinalis L. depending on sowing vegetation and year. The results of our studies showed that the highest yields of root mass of Valeriana officinalis L. formed in the second and third year of vegetation. The content in the rhizomes with roots of essential oil and extractives observed in the first and second year of vegetation.
 
Date 2016-07-06T11:31:19Z
2016-07-06T11:31:19Z
2014
 
Type Conference materials
 
Identifier Сергієнко Ю. Л. Вивчення продуктивності та якості сировини Valeriana officinalis L. залежно від строку сівби та року вегетації в умовах ботанічного розсадника Житомирського національного агроекологічного університету / Ю. Л. Сергієнко, Л. М. Могилівська, М. М. Світельський // Наука. Молодь. Екологія : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. в рамках І Всеукр. молод. з’їзду екологів з міжнар. участю, 21–23 трав. 2014 р. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 388–393.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4824
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет; Житомирський державний університет імені Івана Франка