Record Details

Розвиток ринкових форм і способів кооперації та інтеграції виробництва молокопродуктів в умовах перехідної економіки

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Розвиток ринкових форм і способів кооперації та інтеграції виробництва молокопродуктів в умовах перехідної економіки
 
Creator Пархомець, М. К.
Пархомец, М. К.
Parkhomets, M.
 
Subject конкурентоспроможність продукції
торгівля
агропромислове виробництво
сільськогосподарські кооперативи
конкурентоспособность продукции
торговля
агропромышленное производство
сельскохозяйственные кооперативы
the competitiveness of products
trade
agricultural production
agricultural cooperatives
 
Description В умовах переходу до ринку здійснюється модифікація форм агропромислової кооперації та інтеграції. Процес цей закономірний для всяких перехідних періодів, а тому народжує багато моделей, видів і форм організації агропромислового виробництва.
В условиях перехода к рынку осуществляется модификация форм агропромышленной кооперации и интеграции. Процесс этот закономерен для всяких переходных периодов, а потому рождает много моделей, видов и форм организации агропромышленного производства.
In conditions of transition to the market is a modification of the forms of agricultural cooperation and integration. This process is natural for any transition periods, and therefore generated a lot of models, types and forms of organization of agricultural production.
 
Date 2017-02-28T08:36:34Z
2017-02-28T08:36:34Z
2001
 
Type Article
 
Identifier Пархомець М. К. Розвиток ринкових форм і способів кооперації та інтеграції виробництва молокопродуктів в умовах перехідної економіки / М. К. Пархомець // Вісник ДААУ. – 2001. – № 2. – С. 107–110.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7285
 
Language uk
 
Publisher Державна агроекологічна академія України