Record Details

Вплив «Мікофіксу плюс» та «Біоміну П.Е.П.» на прихований перебіг герпесвірусної інфекції І-го та ІІ-го типів у кобил

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Вплив «Мікофіксу плюс» та «Біоміну П.Е.П.» на прихований перебіг герпесвірусної інфекції І-го та ІІ-го типів у кобил
 
Creator Галатюк, О. Є.
Антонюк, А. А.
Лохов, В. В.
Galatyuk, A.
Antoniuk, А.
Lohov, V.
 
Subject Біомін П.Е.П.
Мікофікс Плюс
жеребна кобила
Biomin P.E.P.
Мìkofìks Plus
mare in foal
 
Description Результати проведених досліджень свідчать про доцільність застосування препаратів Мікофікс та Біомін кобилам за місяць до жереблення та протягом 2-х місяців після жереблення з розрахунку по 10 грамм з вівсом один раз на добу. При застосуванні даних препаратів в крові кобил відмічали підвищення вмісту еритроцитів, рівня гемоглобіну, гематокриту. Препарати також сприяють підвищенню резистентності організму та зниженню рівня інфікованості герпесвірусною інфекцією першого та другого типів.
Our investigations showed that the use of drugs Mikofis and Biomin by the mares a month before parturition and within 2 months after parturition at the rate of 10 grams in oats once a day is useful. After using data products, there were noted a higher content of red blood cells, hemoglobin, hematocritis in the blood of mares. Drugs also contribute to the resistance of the body and reduce of herpes infection of the first and the second types.
 
Date 2015-05-15T05:49:26Z
2015-05-15T05:49:26Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Галатюк О. Є. Вплив «Мікофіксу плюс» та «Біоміну П.Е.П.» на прихований перебіг герпесвірусної інфекції І-го та ІІ-го типів у кобил / О. Є. Галатюк, А. А. Антонюк, В. В. Лохов // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. – 2009. – Вип. 10, № 4. – С. 46–52.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2383
 
Language uk
 
Publisher Інститут біології тварин; Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок