Record Details

Просторово-часова мінливість вмісту свинцю та кадмію в лікарських рослинах Житомирського Полісся

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Просторово-часова мінливість вмісту свинцю та кадмію в лікарських рослинах Житомирського Полісся
 
Creator Мислива, Т. М.
Білявський, Ю. А.
Myslyva, T.
Biljavskij, Yu.
 
Subject важкі метали
лікарські рослини
грунт
просторово-часова мінливість
коефіцієнт накопичення
коефіцієнт небезпеки
heavy metals
medical plants
soil
spatio-temporal changeability
coefficient of accumulation
coefficient of danger
 
Description The features of spatio-temporal changeability of maintenance of Pb and Cd in phytomass and separate organs of five types of medical plants which grow within the limits of mezohemerobic ecotopes on the territory of Zhitomir oblast has been studied. It is set that maximal amount of pollutants is concentrated in the roots of plants at the end of vegetation, and their maintenance depends on a kind, place of growth and season of collection of plants.
Вивчено особливості просторово-часової мінливості вмісту Pb і Cd у фітомасі та окремих органах п’яти видів лікарських рослин, що зростають в межах мезогемеробних екотопів на території Житомирської області. Встановлено, що максимальна кількість полютантів концентрується в коренях рослин наприкінці вегетації, а їх вміст залежить від виду, місця зростання і сезону збору рослин.
 
Date 2015-06-02T11:07:19Z
2015-06-02T11:07:19Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Мислива Т. М. Просторово-часова мінливість вмісту свинцю та кадмію в лікарських рослинах Житомирського Полісся / Т. М. Мислива, Ю. А. Білявський // Таврійський науковий вісник. – 2012. – № 80, ч. 2. – С. 347–356.
2226-0099
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2510
 
Language uk
 
Publisher Херсонський державний аграрний університет