Record Details

Витоки та підходи до формування категоріального апарату «органічне виробництво»: європейський і світовий досвід

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Витоки та підходи до формування категоріального апарату «органічне виробництво»: європейський і світовий досвід
 
Creator Зінчук, Т. О.
Zinсhuk, T.
 
Subject родючисть землі
екологізація виробництва
вектор розвитку
 
Description Результати дослідження свідчать про різноманітність підходів до визначення основних термінів, що формують зміст такого сучасного явища, як «органічне виробництво». Встановлено адаптованість цих визначень до єдиних способів виробництва органічної продукції. Розкрито необхідність розвитку НТП у бік екологізації сільського господарства з врахуванням важливості і пріоритетності не лише економічної, але й соціальної складової.
 
Date 2015-02-05T06:39:37Z
2015-02-05T06:39:37Z
2013
 
Type Conference materials
 
Identifier Зінчук Т. О. Витоки та підходи до формування категоріального апарату «органічне виробництво»: європейський і світовий досвід / Т. О. Зінчук // Органічне виробництво і продовольча безпека : [зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф.]. – Житомир : Полісся, 2013. – С. 14–18.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/697
 
Language uk
 
Publisher Полісся