Record Details

Вплив добрив на урожайність та хімічний склад рослин вівса

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Вплив добрив на урожайність та хімічний склад рослин вівса
 
Creator Качанова, Т. В.
Kachanova, T.
 
Subject овес
добрива
сорт
урожайність
поживні елементи
oats
fertilizers
variety
yield
nutritional elements
 
Description The research showed the results of studies concerning the effect of fertilizers on the content of essential nutrients in oat plants and productivity of its varieties.
The high content of nutrients in oat plants was noted during the tillering stage. Nutrients level decreased as plants grew and developed. The lowest levels of nitrogen, phosphorus and potassium were observed in plants on unfertilized variant during the whole vegetation period of oats.
Oat crops differed depending on environmental conditions. Thus, the greatest average yield in varieties and backgrounds of fertilizers was obtained in 2008, 2,92 t/ha, which is 1,05 t/ha higher than in 2006 and 1,44 t/ha higher than in 2007.
It was established that mineral fertilizers are powerful factors that contribute to the higher content of essential nutrients in plants and increase the productivity of oat grains. High crop yields (2,17–2,36 t/ha, depending on their variety) were ensured by application of the basic amount of fertilizer N90P60. Thus, the correct dose of selection fertilizers will enable receiving a 17,6 % increase of the oats grains under conditions of the southern steppe zone of Ukraine.
Викладені результати досліджень з вивчення впливу мінеральних добрив на вміст основних поживних речовин у рослинах вівса та врожайність його сортів.
Найвищий вміст поживних елементів у рослинах вівса відмічався у фазу кущіння. У міру росту і розвитку рослин кількість поживних речовин у них знижувалася. Найменший вміст азоту, фосфору та калію спостерігався у рослин неудобреного варіанту протягом всього періоду вегетації вівса.
Урожай вівса був різним залежно від умов року. Так, найбільший урожай у середньому по сортах та фонах удобрення був отриманий у 2008 році – 2,92 т/га, що на 1,05 т/га більше, ніж у 2006 році та на 1,44 т/га більше, ніж у 2007 році.
Дослідження показали, що мінеральні добрива є потужним фактором, який сприяє підвищенню вмісту основних поживних речовин у рослинах та збільшенню врожайності зерна вівса. Найвищі показники врожайності (по 2,17–2,36 т/га залежно від сорту) забезпечують внесення основного удобрення у кількості N90P60. Отже, правильний вибір дози мінерального добрива надасть можливість отримувати в умовах південного Степу України зерна вівса на 17,6 % більше.
 
Date 2015-02-04T08:22:50Z
2015-02-04T08:22:50Z
2014
 
Type Article
 
Identifier Качанова Т. В. Вплив добрив на урожайність та хімічний склад рослин вівса / Т. В. Качанова // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 1 (39), т. 1. – С. 50-54.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/686
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет