Record Details

Аналіз класу програмних платформ для підтримки електронних бібліотек та їх використання

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/711536/
 
Title Аналіз класу програмних платформ для підтримки електронних бібліотек та їх використання
Analysis of the class of software platforms for supporting digital libraries and their use
 
Creator Новицька, Т.Л.
 
Subject 001.32 Learned, scientific societies. Academies
004.4 Software
004.9 ІКТ ( Application-oriented computer-based techniques )
02 Бібліотечна справа
 
Description ЕБ є складними мережевими системами, що як правило, є відкритими, надійними, довготривалими, міждисциплінарними сховищами даних. Сумісна платформа контенту ЕБ забезпечує основу для всього життєвого циклу різноманітної інформації, для спільних глобальних досліджень та освіти.
Розглянуто програмні платформи ЕБ, що найбільше використовуються у світі для науково-освітніх цілей.
Digital libraries is a complex network system, which, as a rule, is an open, reliable, long-term, interdisciplinary data warehouse. The compatible content platform of the digital libraries provides the basis for the entire lifecycle of diverse information, for joint global research and education.
The software platforms of the digital libraries that are most used in the world for scientific and educational purposes are considered.
 
Publisher Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.)
 
Date 2018
 
Type Book Section
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/711536/1/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2.%D0%9B..pdf
- Новицька, Т.Л. (orcid.org/0000-0003-2591-5218 <http://orcid.org/0000-0003-2591-5218>) (2018) Analysis of the class of software platforms for supporting digital libraries and their use In: Наука та освіта: ключові питання сучасності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 18 травня 2018 року у м. Чернігів: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.), м. Обухів, Україна, pp. 7-10. ISBN 987-617-71717-80-4