Record Details

Використання комп’ютера на уроках української мови: проблеми та перспективи

Zhytomyr State University Library

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://eprints.zu.edu.ua/27388/
 
Title Використання комп’ютера на уроках української мови: проблеми та перспективи
 
Creator Гордієнко, О. А.
 
Subject LB Theory and practice of education
LB2300 Higher Education
 
Description У рамках дії компетентнісної парадигми в освіті, з погляду сучасних мовознавців, на уроках української мови необхідно формувати мовні компетенції учнів; виробляти практичні навички володіння культурою мови, уміння користуватися словниками та іншою літературою; прищеплювати мовний смак, формувати лінгвістичні компетенції учнів, розширюючи їх знання про українську мову як багатофункціональну знакову систему й суспільне явище, виробляти лінгвокультурознавчу компетенцію, формуючи цілісне уявлення про мову як національно-культурний феномен, вдосконалювати вміння й навички самостійної роботи з навчально-науковим текстом
 
Publisher ФОП «Н.М.Левковець»
 
Date 2017
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
ukraine
 
Identifier http://eprints.zu.edu.ua/27388/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%202.pdf
Гордієнко, О. А. (2017) Використання комп’ютера на уроках української мови: проблеми та перспективи. Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика: збірник наукових праць / за заг. ред. проф. С.С. Вітвіцької, доц. Н.Є. Колесник, 1. pp. 39-42.