Record Details

Початкова освіта

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/711576/
 
Title Початкова освіта
Начальное образование
Еlementary education
 
Creator Топузов, Олег Михайлович
Онопрієнко, Оксана Володимирівна
Лотоцька, Алевтина Вікторівна
Савченко, Олександра Яківна
Пономарьова, Катерина Іванінва
Вашуленко, Оксана Вікторівна
Прищепа, О.Ю.
Петрук, Оксана Миколаївна
Мартиненко, Валентина Олександрівна
Скворцова, С.О.
Онопрієнко, Світлана
Листопад, Наталія Петрівна
Андрусенко, Ірина Володимирівна
Котелянець, Наталія Валеріївна
Агєєва, Олена Володимирівна
Мачача, Тетяна Святославівна
Остапенко, Олександр
Зубалій, М.Д.
Комаровська, О.А.
 
Subject 37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education
373 Kinds of school providing general education
 
Description Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі типової освітньої програми для 1 класів закладів загальної середньої освіти; типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти (колективу авторів під керівництвом О. Я. Савченко); методичні коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України щодо впровадження ідей Нової української школи в початковій освіті.
Методические рекомендации по использованию в образовательном процессе типовой образовательной программы для 1 классов учреждений общего среднего образования; типичная образовательная программа для учреждений общего среднего образования (коллектива авторов под руководством А. Я. Савченко) методические комментарии ведущих ученых Института педагогики НАПН Украины по внедрению идей Новой украинской школы в начальном образовании.
Methodical recommendations on the use in the educational process of the regular educational program for 1 class of institutions of general secondary education; a typical educational program for institutions of general secondary education (a team of authors under the leadership of A. Y. Savchenko) methodical comments of leading scientists of the Institute of Pedagogy of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine on the introduction of the ideas of the New Ukrainian school in primary education.
 
Publisher ТОВ "Український освітянський видавничий центр "Оріон"
 
Contributor Красуцька, Ірина Володимирівна
Гревцева, Т. М.
 
Date 2018
 
Type Book
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/711576/1/Programa_Pochatkova_shkola_08-08-18.pdf
Топузов, Олег Михайлович, Онопрієнко, Оксана Володимирівна, Лотоцька, Алевтина Вікторівна, Савченко, Олександра Яківна, Пономарьова, Катерина Іванінва, Вашуленко, Оксана Вікторівна (orcid.org/0000-0001-7594-5074 <http://orcid.org/0000-0001-7594-5074>), Прищепа, О.Ю., Петрук, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-5964-0676 <http://orcid.org/0000-0001-5964-0676>), Мартиненко, Валентина Олександрівна, Скворцова, С.О., Онопрієнко, Світлана, Листопад, Наталія Петрівна, Андрусенко, Ірина Володимирівна, Котелянець, Наталія Валеріївна, Агєєва, Олена Володимирівна, Мачача, Тетяна Святославівна, Остапенко, Олександр, Зубалій, М.Д. and Комаровська, О.А. (2018) Еlementary education ТОВ "Український освітянський видавничий центр "Оріон", м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7485-41-3