Record Details

Using cloud computing for STEM education in general school

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/711552/
http://pps.udpu.edu.ua/article/view/140223
 
Title Using cloud computing for STEM education in general school
Застосування хмарних обчислень для впровадження STEM освіти в основній школі
 
Creator Soroko, Nataliia
 
Subject 004.7 Computer communication. Computer networks
004.9 ІКТ ( Application-oriented computer-based techniques )
373 Kinds of school providing general education
374 Education and training out of school. Further education
 
Description The article is devoted to the problems of using cloud services for the STEM-education support in a general school. There has been studied the foreign experience of solving the main issues on the implementation of STEM-oriented approach at all educational levels with the help of information and communication technologies. The purpose of the article is to analyze the foreign experience of using cloud computing services for the STEM-education support at a general school and highlight the main problems which may arise during this process. It is concluded that STEM-education is one of the most important areas of education system development and education reforming, which is explained by the significant demand of the world labor market for specialists in the STEM industries. The use of information and communication technologies, in particular cloud services, ensures effective implementation of the STEM-oriented approach in general educational institutions at all levels of education.
Стаття присвячена проблемам використання хмарних сервісів для підтримки STEM-освіти в загальноосвітній школі. Розглядається зарубіжний досвід вирішення основних питань по впровадженню STEM-орієнтованого підходу на всіх рівнях освіти за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Мета статті − проаналізувати зарубіжний досвід використання хмарних обчислювальних сервісів для підтримки загальноосвітньої школи і виділити основні проблеми в цьому процесі. Зроблений висновок про те, що STEM-освіта є одним з найважливіших напрямів розвитку освітньої системи і реформи освіти, що пояснюється значним попитом світового ринку праці на фахівців в галузях STEM. Для забезпечення ефективного впровадження STEM – орієнтованого підходу у навчальний процес закладу освіти на всіх освітніх рівнях необхідне використання інформаційних і комунікаційних технологій, зокрема хмарних сервісів.
 
Publisher Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
 
Date 2018
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/711552/1/Soroko_Nataliia_art_2_2018.pdf
- Soroko, Nataliia (orcid.org/0000-0002-9189-6564 <http://orcid.org/0000-0002-9189-6564>) (2018) Using cloud computing for STEM education in general school Порівняльно-педагогічні студії, 1. pp. 81-90. ISSN 2306-5532