Record Details

Використання хмарних сервісів для організації STEM-освіти в загальноосвітньому навчальному закладі (зарубіжний досвід)

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/711551/
 
Title Використання хмарних сервісів для організації STEM-освіти в загальноосвітньому навчальному закладі (зарубіжний досвід)
The use cloud computing for the organization of STEM-education in a general school (foreign experience)
 
Creator Сороко, Н.В.
 
Subject 004.7 Computer communication. Computer networks
37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education
373 Kinds of school providing general education
378 Higher education. Universities. Academic study
 
Description Стаття присвячена проблемам використання хмарних сервісів для організації STEM-освіти в загальноосвітньому навчальному закладі. Розглядається зарубіжний досвід у вирішенні основних питань щодо впровадження STEM-орієнтованого підходу на всіх рівнях освіти за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Метою статті є проаналізувати зарубіжний досвід використання хмарних сервісів для організації та впровадження STEM-освіти у навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу та виокремити основні проблеми, що виникають при цьому процесі. Зроблені висновки, що STEM-освіта є одним із актуальних напрямів розвитку та реформування освіти, що пояснюється значним попитом світового ринку праці на фахівців галузей STEM. Для забезпечення ефективного впровадження STEM-орієнтованого підходу в навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу на всіх рівнях освіти є застосування інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема хмарних сервісів.
The article is devoted to the problems of using cloud services for the organization of STEM-education in a general school. There is considered the foreign experience of solving the main issues on the implementation of STEM-oriented approach at all levels of education with the help of information and communication technologies. The purpose of the article is to analyze the foreign experience of using cloud computing services for the organization and implementation of STEM in the educational process of a general school and highlight the main problems arising in this process. It is concluded that STEM-education is one of the most important areas of development and reform of education, which is explained by the significant demand of the world labor market for specialists in the STEM industries. To ensure effective implementation of the STEM-oriented approach in the educational process of the general educational institution at all levels of education is the use of information and communication technologies, in particular cloud services.
 
Publisher РВВ ЦДПУ імені Володимира Винниченка
 
Date 2018
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/711551/2/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%202018_1.pdf
- Сороко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9189-6564 <http://orcid.org/0000-0002-9189-6564>) (2018) The use cloud computing for the organization of STEM-education in a general school (foreign experience) Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки, 169. pp. 149-155. ISSN 2521-1919