Record Details

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку. Цікава скринька» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/711433/
 
Title Програма з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку. Цікава скринька» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату
The program from the correctional and developmental work «Correction of the development. Interesting box» for grades 1-4 of the special institutions of general secondary education for children with impaired musculoskeletal system
 
Creator Коваль, Людмила Вікторівна
 
Subject 373 Kinds of school providing general education
376.3 Виховання та освіта осіб із вадами зору, слуху, мови та нервовими захворюваннями.
 
Description Представлено програму з корекційно-розвиткової роботи для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату «Корекція розвитку. Цікава скринька» (1–4 класи). Програму розроблено з урахуванням особливостей моторно-рухового, емоційного, сенсорного, розумового, мовленнєвого, естетичного та соціально-особистісного розвитку дітей з порушеннями опорно-рухового аппарату та на основі змісту основних навчальних програм.Вона спрямована на забезпечення збалансованого розвитку дитини, формування її життєвої компетентності, реалізацію власного природного потенціалу, вироблення активної життєвої позиції та становлення основ її особистої культури.
The program from the correctional and developmental work for special schools of general secondary education for children with impaired musculoskeletal system "Correction of the development. Interesting box"(grades 1-4) is presented. The program was developed based on the level of motor, emotional, sensory, intellectual, speech, aesthetic, social and personal development of children with locomotor disorders and content-based corecurriculum. It aims to ensure balanced development of the child, the formation oft heir vital competence, usage of their own natural potential, development of active life position and formation of principles of their personal culture.
 
Publisher Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, Міністерство освіти і науки України
 
Date 2018
 
Type Teaching Resource
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/711433/1/13.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%A6%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
- Коваль, Людмила Вікторівна (orcid.org/0000-0002-3342-8922 <http://orcid.org/0000-0002-3342-8922>) (2018) The program from the correctional and developmental work «Correction of the development. Interesting box» for grades 1-4 of the special institutions of general secondary education for children with impaired musculoskeletal system [Teaching Resource]