Record Details

Типова освітня програма початкової освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку (1 клас)

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/711423/
 
Title Типова освітня програма початкової освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку (1 клас)
The typical educational program of primary education of children with intellectual disabilities (1 grade)
 
Creator Чеботарьова, О. В.
Блеч, Г. О.
Ярмола, Н. А.
Гладченко, І. В.
Королько, Н.І.
Дмитрієва, І. В.
Трикоз, С. В.
Бобренко, Інна Всеволодівна
Голомозда, І.В.
Чухліб, О. А.
 
Subject 373 Kinds of school providing general education
376 Education, teaching, training of special groups of persons. Special schools
376.3 Виховання та освіта осіб із вадами зору, слуху, мови та нервовими захворюваннями.
 
Description Представлено типову освітню програму початкової освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку для першого класу. Актуальним питанням сьогодення є розроблення інноваційних стратегій навчання школярів з інтелектуальними порушеннями, підготовка їх до самостійної життєдіяльності та формування життєвої компетентності для успішної подальшої соціальної адаптації. В умовах запровадження концепції Нової української школи виникає потреба в зміні освітніх пріоритетів щодо корекційного навчання дітей з інтелектуальними порушеннями.
The typical educational program for elementary education for children with intellectual disabilities for the first class is presented. Current issues is the development of innovative strategies for teaching students with intellectual disabilities, preparing them for independent life and the formation of vital competence for successful future social adaptation. In the context of the introduction of the concept of the New Ukrainian School, there is a need to change the educational priorities for correctional education of children with intellectual disabilities.
 
Publisher Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, Міністерство освіти і науки України
 
Date 2018
 
Type Teaching Resource
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/711423/1/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_1%20%D0%BA%D0%BB.pdf
- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708 <http://orcid.org/0000-0002-4560-3708>), Блеч, Г. О. (orcid.org/0000-0003-4884-6024 <http://orcid.org/0000-0003-4884-6024>), Ярмола, Н. А., Гладченко, І. В. (orcid.org/0000-0002-2013-8053 <http://orcid.org/0000-0002-2013-8053>), Королько, Н.І., Дмитрієва, І. В., Трикоз, С. В. (orcid.org/0000-0002-5929-589X <http://orcid.org/0000-0002-5929-589X>), Бобренко, Інна Всеволодівна (orcid.org/0000-0002-9501-5461 <http://orcid.org/0000-0002-9501-5461>), Голомозда, І.В. and Чухліб, О. А. (2018) The typical educational program of primary education of children with intellectual disabilities (1 grade) [Teaching Resource]