Record Details

Програма з корекційно-розвиткової роботи для дітей з порушеннями зору (сліпих та зі зниженим зором) для 1-4 класів: «Корекція розвитку: просторове орієнтування»

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/711414/
 
Title Програма з корекційно-розвиткової роботи для дітей з порушеннями зору (сліпих та зі зниженим зором) для 1-4 класів: «Корекція розвитку: просторове орієнтування»
Program for correctional development work for children with visual impairment (blind and low vision) for 1-4 classes: "Correction of development: spatial orientation"
 
Creator Кондратенко, С.В.
 
Subject 376.3 Виховання та освіта осіб із вадами зору, слуху, мови та нервовими захворюваннями.
 
Description Особливості психофізичного розвитку сліпих дітей та дітей зі зниженим зором вимагають специфічної організації змісту освіти, методів і прийомів їхнього навчання і виховання. Спеціально організоване навчання сприяє формуванню життєвих компетенцій у дітей з вадами зору.
Тому навчальним планом школи для дітей із вадами зору передбачено блок корекційно-розвивальних занять, однією із складових якого є орієнтування у просторі.
The peculiarities of the psychophysical development of blind children and low vision children require a specific organization of the content of education, methods and techniques of their education and upbringing. Specially organized teaching contributes to the development of vital competencies in children with visual impairment.
Therefore, the curriculum of the school for children with visual impairments provides a block of correctional and developmental activities, one of the components of which is orientation in space.
 
Publisher Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
 
Date 2018
 
Type Teaching Resource
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/711414/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE__%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80ie%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_1-4_%D0%BA%D0%BB..pdf
- Кондратенко, С.В. (2018) Program for correctional development work for children with visual impairment (blind and low vision) for 1-4 classes: "Correction of development: spatial orientation" [Teaching Resource] (Submitted)