Record Details

Модель використання інформаційно-комунікаційних технологій у ВНЗ США в процесі навчання вищої математики студентів інженерних спеціальностей

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/706433/
 
Title Модель використання інформаційно-комунікаційних технологій у ВНЗ США в процесі навчання вищої математики студентів інженерних спеціальностей
Model of use information and communication technologies in US universities in learning higher mathematics engineering students
Модель использования информационно-коммуникационных технологий в вузах США в процессе обучения высшей математике студентов инженерных специальностей
 
Creator Кіяновська, Н.М.
 
Subject 004.9 ІКТ ( Application-oriented computer-based techniques )
37.02 General questions of didactics and method
378 Higher education. Universities. Academic study
51 Mathematics
 
Description В статті розглянуто модель використання ІКТ в сучасній системі освіти США. Проаналізовано Національний план освітніх інформаційно-комунікаційних технологій, виданий Департаментом освіти США у 2010 році. Запропоновано модель навчання, що базується на використанні інформаційно-комунікаційних технологій; описано ключові моменти моделі.
The paper considers a model of using ICT in modern U.S. education system. It’s presented analyze of the National Plan of educational information and communication technologies, that was issued by U.S. Department of Education in 2010. The presented a learning model, that based on the use of information and communication technologies; describes key aspects of the model.
В статье рассмотрена модель использования ИКТ в современной системе образования США. Проанализирован Национальный план образовательных информационно-коммуникационных технологий, выданный Департаментом образования США в 2010 году. Предложена модель обучения, основанная на использовании информационно-коммуникационных технологий; описано ключевые моменты модели.
 
Publisher Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 
Date 2013
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/706433/1/Kiyanovska4.pdf
- Кіяновська, Н.М. (2013) Model of use information and communication technologies in US universities in learning higher mathematics engineering students Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 34. pp. 321-326. ISSN 2412-1142