Record Details

Вплив трематодної інвазії на вміст каротиноїдних пігментів в організмі Lymnaea Stagnalis

Zhytomyr State University Library

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://eprints.zu.edu.ua/24066/
 
Title Вплив трематодної інвазії на вміст каротиноїдних пігментів в організмі Lymnaea Stagnalis
 
Creator Музика, Л. В.
Киричук, Г. Є.
 
Subject QK Botany
 
Description Розглянуто вплив трематодної інвазії на вміст β-каротину та ксантофілів у гемолімфі,
гепатопанкреасі, мантії та нозі Lymnaea stagnalis. Вивчено зміни досліджуваних пігментів за дії
трематодної інвазії в залежності від тривалості експозиції (2 та 7 діб). Встановлено достовірну
кореляційну залежність між масою органу (тканини) та показниками кількісного вмісту у
ньому каротиноїдів.
 
Publisher Тернопільський університетім. Володимира Гнатюка
 
Date 2015
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
ukraine
 
Identifier http://eprints.zu.edu.ua/24066/1/2.4.pdf
Музика, Л. В. and Киричук, Г. Є. (2015) Вплив трематодної інвазії на вміст каротиноїдних пігментів в організмі Lymnaea Stagnalis. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (3-4). pp. 484-489. ISSN 2078-2357