Record Details

Вміст каротиноїдних пігментів в організмі прісноводних молюсків

Zhytomyr State University Library

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://eprints.zu.edu.ua/24065/
 
Title Вміст каротиноїдних пігментів в організмі прісноводних молюсків
 
Creator Музика, Л. В.
Киричук, Г. Є.
 
Subject QK Botany
 
Description Узагальнено дані літературних джерел щодо вмісту каротиноїдних пігментів в організмі
прісноводних молюсків. Розглянуто питання структури цих сполук, їх властивостей, ролі та
локалізації в організмі молюсків. Обговорено вплив абіотичних (гіпоксія, голодування, зміна
температурних умов, дія токсикантів різної природи) та біотичних (трематодна інвазія)
чинників на каротиноїдний вміст та склад органів та тканин різних за способом живлення
молюсків. Охарактеризовано сезонну динаміку та популяційну мінливість каротиноїдних
пігментів прісноводних молюсків.
 
Date 2015
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
ukraine
 
Identifier http://eprints.zu.edu.ua/24065/1/2.3.pdf
Музика, Л. В. and Киричук, Г. Є. (2015) Вміст каротиноїдних пігментів в організмі прісноводних молюсків. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., (2(63)). pp. 84-102.