Record Details

Розробка програмного забезпечення для електронної книги lBook V8

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/704265/
 
Title Розробка програмного забезпечення для електронної книги lBook V8
Development of software for e-book lBook V8
 
Creator Семеріков, С.О.
Теплицький, І.О.
Корнілов, Г.І.
Ліннік, О. П.
 
Subject 004.01/.08 Спеціальні визначники для позначення процесів оброблення даних із застосуванням комп'ютера
004.4 Software
378 Higher education. Universities. Academic study
 
Description Розглянуто новий клас технічних засобів навчання - електронні книги. Незважаючи на те що, подібні пристрої прийнято порівнювати з КПК, вони такими не є: ергономіка пристрою, органи управління матеріали і технології, що використовуються при створенні пристрою повністю розраховані на читання. У той же час розглядати цей пристрій виключно як «читалку» не варто: то, що lBook V8 почали виробляти менше двох років тому, є причиною невеликого вибору готового програмного забезпечення, але разом з тим дає простір для написання власних програм.
A new class of technical training - e-books. Despite the fact that such devices are usually compared with the CCP, they are not: ergonomics, controls, materials and technologies used in a device designed to completely read. At the same time, consider this device solely as a "reader" is not: what lBook V8 began to produce less than two years ago, is the cause of a small selection of the finished software, but at the same time gives space for writing your own programs.
 
Publisher Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
 
Date 2008
 
Type Book Section
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/704265/1/Extract%20Pages%20From%20sev_sbor.pdf
- Семеріков, С.О., Теплицький, І.О., Корнілов, Г.І. and Ліннік, О. П. (2008) Development of software for e-book lBook V8 In: Комп’ютерні технології в будівництві: матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції «КОМТЕХБУД 2008». – Київ–Севастополь, 9–12 вересня 2008 р. Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м. Київ, Україна.