Record Details

Основи комп’ютерного моделювання в середній школі та педагогічному вузі

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/704240/
 
Title Основи комп’ютерного моделювання в середній школі та педагогічному вузі
Fundamentals of computer modeling in middle school and high school Teacher
 
Creator Семеріков, С.О.
Соловйов, В.М.
Теплицький, І.О.
 
Subject 004.94 Simulation
373 Kinds of school providing general education
378 Higher education. Universities. Academic study
 
Description Сучасний рiвень комп'ютерної грамотностi школярiв дозволяє перейти до широкого використання засобiв обчислювальної технiки у викладаннi рiзних навчальних дисциплiн. У цьому процесi, як на наш погляд, помiтне мiсце має посiдати комп'ютерне моделювання.
The current level of computer hramotnosti allows pupils to move to the widespread use of computer technology means vykladanni different academic disciplines. In this process, as in our opinion, has considerably garden posidaty computer modeling.
 
Publisher м. Дніпропетровськ, Україна
 
Date 1998
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/704240/1/%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%92I%D0%94%D0%AC.pdf
- Семеріков, С.О., Соловйов, В.М. and Теплицький, І.О. (1998) Fundamentals of computer modeling in middle school and high school Teacher Допрофесійна педагогічна підготовка учнівської молоді в контексті реалізації цільової комплексної програми «Вчитель» : збірник науково-практичних матеріалів Всеукраїнської конференції в 3-х частинах (2).