Record Details

GlowScript – хмарний засіб навчання комп’ютерного моделювання фізичних процесів

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/704233/
 
Title GlowScript – хмарний засіб навчання комп’ютерного моделювання фізичних процесів
GlowScript - cloud based learning tool for computer simulation of physical processes
 
Creator Поліщук, О.П.
Теплицький, І.О.
Семеріков, С.О.
 
Subject 004.75 Distributed processing systems
004.77 General networking applications and services
004.94 Simulation
53 Physics
 
Description Описано GlowScript - хмаро орієнтований засіб для візуалізації 3D-об'єктів і графіків та його застосування у навчанні комп’ютерного моделювання фізичних процесів.
GlowScript - a cloud based rendering tool for 3D objects and graphs was described. Its main use has been in physics education for computer simulation of physical processes.
 
Publisher Видавничий відділ КМІ
 
Date 2012
 
Type Book Section
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/704233/1/GlowScript.pdf
- Поліщук, О.П., Теплицький, І.О. and Семеріков, С.О. (2012) GlowScript - cloud based learning tool for computer simulation of physical processes In: Хмарні технології в освіті: матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р.) Видавничий відділ КМІ, м. Кривий Ріг, Україна, p. 142.