Record Details

Моральний вимір економічної глобалізації в концепті сучасної філософсько-світоглядної парадигми

Zhytomyr State University Library

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://eprints.zu.edu.ua/21710/
 
Title Моральний вимір економічної глобалізації в концепті сучасної філософсько-світоглядної парадигми
 
Creator Чугай, О. М.
 
Subject BJ Ethics
 
Publisher Вид-во ЖДУ ім. І.Франка
 
Date 2016
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
ukraine
 
Identifier http://eprints.zu.edu.ua/21710/1/26.pdf
Чугай, О. М. (2016) Моральний вимір економічної глобалізації в концепті сучасної філософсько-світоглядної парадигми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 142-146. ISSN 2076-6173