Record Details

Main aspects of the concept of universal model of the being

Zhytomyr State University Library

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://eprints.zu.edu.ua/21666/
 
Title Main aspects of the concept of universal model of the being
 
Creator Вознюк, О. В.
Овандер, Л. Н.
 
Subject B Philosophy (General)
 
Description У монографії автори роблять спробу за допомогою широкого філософського аналізу обґрунтувати універсальну модель буття як єдність синхронічного та діахронічного аспектів Всесвіту, що може бути підставою для уніфікації гуманітарних і природничих знань про світ.
 
Publisher Волынь
 
Date 1997
 
Type Monograph
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
english
 
Identifier http://eprints.zu.edu.ua/21666/1/Voznk.pdf
Вознюк, О. В. and Овандер, Л. Н. (1997) Main aspects of the concept of universal model of the being. Other. Волынь, Житомир.