Record Details

Методичні рекомендації для організації і проведення самостійної науково-дослідної роботи студентів І курсу

Zhytomyr State University Library

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://eprints.zu.edu.ua/21683/
 
Title Методичні рекомендації для організації і проведення самостійної науково-дослідної роботи студентів І курсу
 
Creator Стадниченко, А. П.
Оксентюк, Я. Р.
Чайка, Ю. Ю.
 
Subject QL Zoology
 
Description Методичні рекомендації для організації і проведення самостійної науково-дослідної роботи студентів І курсу з польової практики (зоологія безхребетних) складено згідно навчальної програми вищих навчальних закладів.
У посібнику представлено 4 теми самостійної науково-дослідної роботи, інструкції до їх виконання, які містять короткий виклад теоретичного матеріалу, мету дослідження, обладнання, хід виконання роботи. Може бути використаний викладачами та студентами природничих спеціальностей вищих навчальних закладів при проведенні польової практики з зоології безхребетних.
 
Publisher Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
 
Date 2016
 
Type Book
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
ukraine
 
Identifier http://eprints.zu.edu.ua/21683/1/Metodichka_ostatochno.pdf
Стадниченко, А. П. and Оксентюк, Я. Р. and Чайка, Ю. Ю. (2016) Методичні рекомендації для організації і проведення самостійної науково-дослідної роботи студентів І курсу. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.