Record Details

Використання міжпредметних зв’язків у процесі викладання курсу "Основи культури і техніки мовлення"

Zhytomyr State University Library

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://eprints.zu.edu.ua/436/
 
Title Використання міжпредметних зв’язків у процесі викладання курсу "Основи культури і техніки мовлення"
 
Creator Голубовська, І. В.
 
Subject P Philology. Linguistics
 
Description У статті аналізуються предмет і завдання навчального курсу "Основи культури і техніки мовлення", а також визначаються функції міжпредметних зв’язків при викладанні даної дисципліни.
 
Date 2005
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format application/pdf
 
Language uk
ukraine
 
Identifier http://eprints.zu.edu.ua/436/2/rrr.pdf
Голубовська, І. В. (2005) Використання міжпредметних зв’язків у процесі викладання курсу "Основи культури і техніки мовлення". Вісн. Житомир. держ. ун-ту (21). pp. 32-34.