Record Details

Ідеологія і становлення громадянського суспільства в Україні

Zhytomyr State University Library

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://eprints.zu.edu.ua/214/
 
Title Ідеологія і становлення громадянського суспільства в Україні
 
Creator Козловець, М. А.
 
Subject HT Communities. Classes. Races
 
Description У статті розглядається ідеологія як важливий чинник формування і функціонування базових цінностей громадянського суспільства в Україні, обґрунтовується теза, що процес модернізації з властивим йому підвищенням ролі науки і новітніх технологій у суспільному життя на тлі послаблення світоглядного і нормативного компонентів ідеології з необхідністю призводить до зростання значення її легітимного й ідентичнісного аспектів.
 
Publisher Вид-во ЖДУ ім. І.Франка
 
Date 2005
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format application/pdf
 
Language uk
ukraine
 
Identifier http://eprints.zu.edu.ua/214/2/70F9872A.pdf
Козловець, М. А. (2005) Ідеологія і становлення громадянського суспільства в Україні. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 36-41. ISSN 2076-6173