Record Details

Тероризм як ірраціональна форма прояву соціального оптимізму

Zhytomyr State University Library

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://eprints.zu.edu.ua/195/
 
Title Тероризм як ірраціональна форма прояву соціального оптимізму
 
Creator Довгань, А. О.
 
Subject HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
 
Description Соціальний оптимізм як поліваріантна за своїм змістом рушійна сила людської діяльності містить у собі раціональні та ірраціональні начала. Різновидом ірраціонального, що набуває при відповідних соціальних умовах асоціального змісту, виступає тероризм.
 
Date 2005
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format application/pdf
 
Language uk
ukraine
 
Identifier http://eprints.zu.edu.ua/195/2/5BAC58E7.pdf
Довгань, А. О. (2005) Тероризм як ірраціональна форма прояву соціального оптимізму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 29-31.