Records

 • » Поширення хвороб кукурудзи на Житомирщині
  Дереча, О. А.; Руденко, Ю. Ф.; Плотницька, Н. М.; Derecha, O.; Rudenko, Yu.; Plotnytska, N.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Формування продуктивності сортів гірчиці білої залежно від агротехнічних прийомів...
  Дерев’янський, В. П.; Ліщук, О. А.; Ковальчук, Н. В.; Derevyanskiy, V.; Lishchuk, O.; Kovalchuk, N.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Використання гідробіонтів виду eichornia crassipes (mart) solms для очистки стічних вод
  Василюк, Т. П.; Vasylyuk, T.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Організаційно-економічні умови розвитку аграрного підприємництва
  Русак, О. П.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Екологічні і лісівничі аспекти освоєння сільськогосподарських угідь, які виключені з...
  Васенков, Г. І.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Забезпеченість підростом соснових деревостанів у борах Рівненського Полісся
  Вишневський, А. В.; Vishnevsky, A.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Фітотоксичність дерново-підзолистого ґрунту, підданого поліелементному забрудненню Cu,...
  Герасимчук, Л. О.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Особливості стаціального розподілу зайця сірого (lepus europaeus pall.) у весняний...
  Гузій, А. І.; Власюк, В. П.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Енергетичний баланс та перспективи виробництва біопалива в сільському господарстві...
  Дідух, М. І.; Осипчук, О. В.; Данкевич, Є. М.; Dankevych, Ye.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Ростова активність нових похідних піразолу
  Дорохов, В. І.; Павлюк, Г. В.; Федишин, Б. М.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Екологічна оцінка рослин озимих зернових культур у природних екстремальних умовах...
  Дубовий, В. І.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Аналіз динаміки продуктивності насаджень ДП «Добрянське лісове господарство»
  Дубровський, В. П.; Федій, М. В.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Вплив способів сівби та норм висіву на урожайність насіння сої
  Дробітько, А. В.; Дробітько, О. М.; Drobitko, A.; Drobitko, O.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Вплив органо-мінеральних добрив на накопичення важких металів вегетативними і...
  Іваненко, О. В.; Тогачинська, О. В.; Ничик, О. В.; Ivanenko, O.; Togachunska, O.; Nuchuk, O.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Вплив добрив на урожайність та хімічний склад рослин вівса
  Качанова, Т. В.; Kachanova, T.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Фітопатологічна та ентомологічна характеристика насаджень сосни звичайної в лісових...
  Левченко, В. Б.; Levchenko, V.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Насіннєва та кормова продуктивність грястиці збірної залежно від технології вирощування...
  Мойсієнко, В. В.; Сладковська, Т. А.; Moiseyenko, V.; Sladkovska, T.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Вплив систем удобрення на якість виноматеріалів білих вин в умовах Південного Cтепу...
  Нікончук, Н. В.; Nikonchuk, N.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Продовольча безпека vs безпека продовольства: тези до обговорення питання
  Губені, Ю. Е.; Gubeni, Yu.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Становлення органічного сільського господарства в Україні: обліковий аспект та аудит
  Мороз, Ю. Ю.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Ураженість кореневими гнилями та продуктивність огірка при застосуванні препарату Екотон
  Опришко, Н. О.; Opryshko, N.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Екологічний аналіз системи удобрення в плодових насадженнях
  Павлюк, С. Д.; Pavlyuk, S.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Витоки та підходи до формування категоріального апарату «органічне виробництво»:...
  Зінчук, Т. О.; Zinсhuk, T.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Продуктивність ячменю ярого залежно від обробки насіння біопрепаратами
  Панфілова, А. В.; Panfilova, A.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Захист багаторічних насаджень від американського білого метелика на території...
  Руденко, Ю. Ф.; Плотницька, Н. М.; Ігнатюк, А. І.; Rudenko, Yu.; Plotnytska, N.; Ignatyuk, A.
  2020-04-04
  View Record | View Original
55226 - 55250 of 58806 Items    << < 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 > >>