Records

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info

 • » Методика розвитку силових якостей студентів засобами гирьового спорту у процесі...
  Ткаченко, П. П.; Tkachenko, P.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Kettlebell lifting as a means of physical training of cadets at the higher military...
  Prontenko, K.; Griban, G.; Prontenko, V.; Andreychuk, V.; Tkachenko, P.; Kostyuk, Y.; Zhukovskyi, Y.; Пронтенко, К. В.; Грибан, Г. П.; Пронтенко, В. В.; Андрейчук, В. Я.; Ткаченко, П. П.; Костюк, Ю. С.; Жуковский, Е. И.; Жуковський, Є. І.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Correlation analysis of readiness indicators of athletes and their competitive results...
  Prontenko, K.; Griban, G.; Prontenko, V.; Bezpaliy, S.; Bondarenko, V.; Andreychuk, V.; Tkachenko, P.; Пронтенко, К. В.; Грибан, Г. П.; Пронтенко, В. В.; Безпалый, С.; Бондаренко, В. В.; Андрейчук, В. Я.; Ткаченко, П. П.; Безпалий, С.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Особливості формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до занять із гирями...
  Грибан, Г. П.; Ткаченко, П. П.; Краснов, В. П.; Gryban, G.; Tkachenko, P.; Krasnov, V.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Сучасний стан формування тракторних парків сільськогосподарських підприємств
  Пивовар, П. В.; Шлапак, М. А.; Pyvovar, P.; Shlapak, M.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Юридична відповідальність за корупційні діяння (структурно-логічні схеми)
  Черниш, Р. Ф.; Осауленко, І. М.; Chernysh, R.; Osaulenko, I.; Черныш, Р. Ф.; Осауленко, И. М.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Екологічно сертифіковане виробництво: сільськогосподарські інновації та кооперація
  Чайкін, О. В.; Chaikin, О.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Концепція маркетингу як інструмент зниження трансакційних витрат в...
  Власенко, О. П.; Vlasenko, О.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Європейський досвід впровадження корпоративної соціальної відповідальності на...
  Куровська, Н. О.; Kurovska, N.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Кооперація як механізм активізації страхових відносин в аграрній сфері
  Віленчук, О. М.; Vilenchuk, O.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Розвиток аграрного підприємництва та вплив чинників на взаємодію учасників виробничого...
  Ратошнюк, Т. М.; Ratoshnyuk, T.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Лідерство в кооперації
  Іванюк, О. В.; Плотнікова, М. Ф.; Ходаківський, Є. І.; Ivaniuk, O.; Plotnikova, M.; Khodakivsky, E.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Use of bioenergy conversion technologies in organic agriculture
  Golub, G.; Kukharets, S.; Yarosh, Y.; Kukharets, V.; Голуб, Г. А.; Кухарець, С. М.; Ярош, Я. Д.; Кухарець, В. В.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Інформаційні технології у кооперативному менеджменті
  Лапін, А. В.; Lapin, A.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Сучасні форми управління розвитком інтегрованих формувань
  Першко, Л. О.; Pershko, L.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Механіко-технологічні тенденції органічного виробництва
  Кухарець, С. М.; Ярош, Я. Д.; Кухарець, М. М.; Kukharets, S.; Yarosh, Y.; Kukharets, M.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Оптимальна витрата палива двигунами внутрішнього згоряння в умовах органічного виробництва
  Ємець, Б. В.; Yemets, B.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Екологічне виробництво біоетанолу з соломи пшениці
  Кухарець, С. М.; Цивенкова, Н. М.; Голубенко, А. А.; Kukharets, S.; Tsyvenkova, N.; Holubenko, A.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Дослідження впливу примусового повітряного потоку на осадження розпилених краплин...
  Панасюк, В. І.; Panasiuk, V.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Реалізація аграрного потенціалу України в контексті розвитку органічного виробництва
  Ходаківська, О. В.; Khodakivska, O.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Электронная экономика и методологическая платформа конвергенции органического...
  Жудро, М. К.; Zhudro, M.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Маркетингова діяльність в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах
  Буднік, О. М.; Budnik, O.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Кооперація як інструмент вертикальної інтеграції сільськогосподарських товаровиробників
  Булуй, О. Г.; Левківська, Л. М.; Buluy, O.; Levkivska, L.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Екологічні енергоощадні сушарки та технології сушіння продукції органічного виробництва
  Грабар, І. Г.; Grabar, I.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Загрози бджільництву від неконтрольованого поширення ГМО
  П’ясківський, В. М.; Вербельчук, Т. В.; Вербельчук, С. П.; Pyaskivskiy, V.; Verbelchuk, T.; Verbelchuk, S.
  2020-04-04
  View Record | View Original
201 - 225 of 9218 Items    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>