Records

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info

 • » Корупційна складова інтелектуального бізнесу в Україні
  Мазур, І. І.; Мазур, И. И.; Mazur, I.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Інформаційні технології у формуванні системи якості глобальної логістики зерна
  Малиновський, А. С.; Якобчук, В. А.; Малиновский, А. С.; Malynovskyi, A.; Yakobchuk, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Вища аграрна освіта в структурі інтелектуального потенціалу України
  Скидан, О. В.; Самойленко, К. А.; Skydan, О.; Samoilenko, K.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Екологізація як напрям диверсифікації сільськогосподарського виробництва
  Ткачук, В. І.; Шевчук, К. В.; Ткачук, В. И.; Tkachuk, V.; Shevchuk, K.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Інтелект та моральність індивіда як координати успішності стратегії його економічної...
  Юшин, С. О.; Юшин, С. А.; Yushin, S.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Интеллектуальный менеджмент и маркеры перемен
  Арпентьева, М. Р.; Арпентьєва, М. Р.; Arpenteva, M.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Інтелектуалізація розвитку підприємств
  Валінкевич, Н. В.; Валинкевич, Н. В.; Valinkevych, N.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Due Diligence в управлінні ризиками при використані об’єктів інтелектуальної власності
  Дема, Д. І.; Недільська, Л. В.; Дема, Д. И.; Недельская, Л. В.; Dema, D.; Nedilska, L.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Особливості бухгалтерського обліку об'єктів права інтелектуальної власності в складі...
  Суліменко, Л. А.; Сулименко, Л. А.; Sulimenko, L.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Методичні підходи щодо оцінки інтелектуальної складової в аграрній безпеці України
  Якобчук, В. П.; Пугачова, Н. С.; Yakobchuk, V.; Pugacheva, N.; Пугачёва, Н. С.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Захист права інтелектуальної власності в сфері послуг
  Вітренко, А. О.; Витренко, А. А.; Vitrenko, А.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Експлікація поняття «інтелектуалізація» як соціально-економічної категорії
  Литвинчук, І. Л.; Литвинчук, И. Л.; Lytvynchuk, I.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Національна інноваційна система: оптимізація співвідношення інтелектуальної власності,...
  Андрощук, Г. О.; Андрощук, Г. А.; Androshchuk, G.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Перспектива развития экономического знания интеллектуальной экономики
  Бродский, Ю. Б.; Тимонин, Ю. А.; Бродський, Ю. Б.; Тимонін, Ю. О.; Brodskyi, Yu.; Timonin, Yu.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Удосконалення механізму ціноутворення на ринку молока
  Глібов, Р. В.; Глебов, Р. В.; Glebov, R.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Кластеризація в контексті інтелектуалізації економіки
  Захаріна, О. В.; Захарина, О. В.; Zakharinа, О.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Формування інтелектуального капіталу науково-дослідних організацій як основа...
  Корнійчук, А. М.; Гончарук, Т. В.; Коломієць, Т. В.; Корнийчук, А. М.; Коломиец, Т. В.; Korniychuk, A.; Goncharuk, T.; Kolomiets, T.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Технології органічного виробництва у галузі кролівництва
  Котелевич, В. А.; Kotelevych, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Інтелектуальна економіка: визначення понять
  Сайкевич, М. І.; Сайкевич, М. И.; Saykevych, M.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Інноваційний потенціал вищої освіти
  Симоненко, Л. І.; Симоненко, Л. И.; Symonenko, L.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Соціальний капітал як фактор розвитку інтелектуальної економіки України
  Тимохова, Г. Б.; Timokhova, G.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Основні напрями інноваційного розвитку аграрної галузі Житомирщини
  Тищенко, С. В.; Наумчук, В. В.; Tishchenko, S.; Naumchuk, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Економіко-технологічні методи вирішення проблеми ефективності льонарства
  Ахметов, І. Р.; Тишковський, В. В.; Ахметов, И. Р.; Тишковский, В. В.; Akhmetov, I.; Tyshkovskyy, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Бухгалтерський облік операцій з нематеріальними активами та складання фінансової...
  Борко, Ю. Л.; Borko, Y.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Дефініція поняття «організаційно-правова форма міжрегіонального співробітництва»
  Васильчук, Н. О.; Васильчук, Н. А.; Vasylchuk, N.
  2018-02-19
  View Record | View Original
201 - 225 of 7102 Items    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>