Records

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info

 • » До питання неприбуткового статусу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
  Дема, Д. І.; Дема, О. Д.; Dema, D.; Dema, О.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Роль сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у розвитку господарств населення...
  Соколова, А. О.; Дудченко, Н. В.; Пахольчук, К. С.; Sokolova, A.; Dudchenko, N.; Pakholchuk, К.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Обслуговуюча кооперація як напрям зміцнення економічної безпеки сільськогосподарських...
  Тарасович, Л. В.; Яремова, М. І.; Tarasovych, L.; Yaremova, M.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Формування клієнтського капіталу фермерських господарств
  Довженко, В. А.; Dovzhenko, V.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Роль обслуговуючої кооперації в розвитку фермерських господарств
  Суліменко, Л. А.; Нечипорук, О. В.; Sulymenko, L.; Nechyporuk, О.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Фінансовий аспект державної підтримки формування та діяльності сільськогосподарських...
  Абрамова, І. В.; Abramova, I.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Особливості державної підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
  Маслак, П. В.; Maslak, P.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Про обслуговуючі кооперативи гібридного типу для виробників і споживачів (на прикладі...
  Пантелеймоненко, А. О.; Panteleymonenko, А.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Основні аспекти розвитку обслуговуючої кооперації у вітчизняному аграрному бізнесі
  Євчук, Л. А.; Yevchuk, L.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Системний аналіз поняття «конкурентоспроможність сільськогосподарського підприємства»
  Бродський, Ю. Б.; Николюк, О. М.; Brodskyi, Yu.; Nykolyuk, O.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Теоретико-методологічні засади формування маркетингової інформаційної системи...
  Волкова, І. М.; Volkova, І.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Організаційно-економічний механізм підвищення інноваційної активності...
  Кащук, К. М.; Kashchuk, K.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Сучасний стан інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств Житомирської...
  Кащук, Катерина Миколаївна; Кащук, К. М.; Kashchuk, K.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Формування ринкової вартості підприємства в системі показників бухгалтерського обліку
  Цаль-Цалко, Ю. С.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Соціально-економічний стан сільських територій Житомирської області
  Жерибор, Л. Л.; Zherybor, L.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Організаційно-правові засади становлення сільськогосподарської кооперації в Україні
  Зіновчук, В. В.; Zinovchuk, V.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Аграрна політика регулювання зайнятості на селі
  Скидан, О. В.; Ніценко, В. С.; Skydan, O.; Nicenko, V.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Стан зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому комплексі України
  Шкатула, В. П.; Shkatula, V.
  2020-04-05
  View Record | View Original
9201 - 9218 of 9218 Items    << < 364 365 366 367 368 369