Record Details

Результати дослідження проблеми забезпечення трудового виховання молодших школярів у процесі вивчення навчальних предметів

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/711554/
 
Title Результати дослідження проблеми забезпечення трудового виховання молодших школярів у процесі вивчення навчальних предметів
Results of the study of the problem of ensuring the labor education of junior pupils in the process of studying educational subjects
 
Creator Морін, О.Л.
 
Subject 37.01 Fundamentals of education. Theory. Policy etc.
37.02 General questions of didactics and method
37.09 Organization of instruction
 
Description У статті розкриваються окремі результати проведеного у звітному році дослідження за індивідуальною темою, присвяченого обґрунтуванню та експериментальній перевірці змісту, форм та методів трудового виховання молодших школярів у процесі вивчення навчальних предметів.
The article reveals some results of the research carried out in the reporting year on an individual topic devoted to the substantiation and experimental verification of the content, forms and methods of labor education of junior schoolchildren in the process of studying school subjects.
 
Publisher НАІР
 
Date 2018
 
Type Book Section
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/711554/1/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%20%D0%9E.%D0%9B.%20%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%D0%86%D0%9F%D0%92%202018.pdf
- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359 <http://orcid.org/0000-0001-5756-8359>) (2018) Results of the study of the problem of ensuring the labor education of junior pupils in the process of studying educational subjects In: Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2017 рік «Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал» (м. Київ, 18 квітня 2018 р.) НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 193-197.