Record Details

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку. Корекційна ритміка» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/711459/
 
Title Програма з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку. Корекційна ритміка» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату
The program from the correctional and developmental work «Correction of the development. Rhythmic of correction» for grades 1-4 of the special institutions of general secondary education for children with impaired musculoskeletal system
 
Creator Гладченко, І. В.
Шепічак, О.О.
 
Subject 376.3 Виховання та освіта осіб із вадами зору, слуху, мови та нервовими захворюваннями.
 
Description Представлено програму з корекційно-розвиткової роботи для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату «Корекція розвитку. Корекційна ритміка» (1–4 класи).
The program from the correctional and developmental work for special schools of general secondary education for children with impaired musculoskeletal system "Correction of the development. Rhythmic of correction"(grades 1-4) is presented.
 
Publisher Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, Міністерство освіти і науки України
 
Date 2018
 
Type Teaching Resource
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/711459/1/14.%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0.pdf
- Гладченко, І. В. (orcid.org/0000-0002-2013-8053 <http://orcid.org/0000-0002-2013-8053>) and Шепічак, О.О. (2018) The program from the correctional and developmental work «Correction of the development. Rhythmic of correction» for grades 1-4 of the special institutions of general secondary education for children with impaired musculoskeletal system [Teaching Resource]