Record Details

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку. Світ Монтессорі» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/711455/
 
Title Програма з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку. Світ Монтессорі» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату
The program from the correctional and developmental work "Correction of the development. World of Montessori" for grades 1-4 of the special institutions of general secondary education for children with impaired musculoskeletal system
 
Creator Дишлюк, Т.Б.
Чеботарьова, О. В.
 
Subject 376.3 Виховання та освіта осіб із вадами зору, слуху, мови та нервовими захворюваннями.
 
Description Представлено програму з корекційно-розвиткової роботи для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями порушеннями опорно-рухового апарату «Корекція розвитку. Світ Монтессорі» (1–4 класи). Програма з корекційно-розвиткової роботи створена з метою формування у молодших школярів з порушеннями опорно-рухового апарату цілісного образу навколишнього світу, розвитку їхніх індивідуальних здібностей на основі використання спеціального розвиваючого середовища.
The program from the correctional and developmental work for special schools of general secondary education for children with impaired musculoskeletal system "Correction of the development. World of Montessori"(grades 1-4) is presented. The program from the correctional and developmental work is created with the purpose of primary school children children with impaired musculoskeletal system holistic image of the world, developing their individual abilities through the use of special development environment.
 
Publisher Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, Міністерство освіти і науки України
 
Date 2018
 
Type Teaching Resource
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/711455/1/15.%20%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%96.pdf
- Дишлюк, Т.Б. and Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708 <http://orcid.org/0000-0002-4560-3708>) (2018) The program from the correctional and developmental work "Correction of the development. World of Montessori" for grades 1-4 of the special institutions of general secondary education for children with impaired musculoskeletal system [Teaching Resource]