Record Details

Про можливості використання хмарних технологій у роботі вчителів початкових класів

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/711444/
https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/view/881
 
Title Про можливості використання хмарних технологій у роботі вчителів початкових класів
The ability to use cloud technologies teacher in an elementary school
 
Creator Олексюк, Н.В.
 
Subject 004.77 General networking applications and services
004.9 ІКТ ( Application-oriented computer-based techniques )
37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education
373 Kinds of school providing general education
 
Description Мета дослідження полягає у визначенні актуальності використання хмарних технологій для роботи з молодшими школярами. Завдання дослідження: розглянути хмарні сервіси та окреслити перспективи використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі. Об’єкт дослідження: використання хмарних технологій у професійній діяльності вчителів початкових класів. Предмет дослідження: можливості використання хмарних технологій у роботі вчителів початкових класів. Методи дослідження: описовий (аналіз джерельної бази, вивчення урядових документів). Основні висновки і рекомендації: на сьогоднішній день, використання хмарних технологій в сфері освіти сприяє вдосконаленню процесу підготовки учнів. Наявність електронних посібників та інших навчальних матеріалів у поєднанні з хмарними технологіями дає можливість школярам поповнювати знання в будь-який час, маючи доступ до віддалених освітніх ресурсів. Зокрема, відкриваються додаткові можливості одержання освіти дітям з особливими потребами. Використання хмарних технологій надає можливість створювати віртуальні навчальні класи та проводити online заходи: позакласні уроки, лабораторні роботи, тематичні вечори, виховні заходи тощо.
The purpose is to define the relevance of the use of cloud technologies for working with junior pupils. Objectives: consider the cloud services and determine the prospects for using cloud technologies in educational process. Object: use of cloud technologies in professional work of elementary school teachers. Subject: possibility of using of cloud technologies in the work of elementary school teachers. Methods: descriptive (sources analysis, study of government documents). Conclusions: use of cloud technologies in education helps to improve the process preparation of junior pupils today. Presence of electronic textbooks and other training of materials in combination with cloud technology enables the junior pupils replenish knowledge anytime with access to remote educational resources. In particular, it provides further education opportunities for children with special needs. Cloud technologies allow you to create virtual classrooms and implement on-line event: extracurricular lessons, laboratory work, thematic evenings, and educational measures.
 
Publisher Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет»
 
Date 2015
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/711444/1/041-045_Oleksyuk.pdf
- Олексюк, Н.В. (2015) The ability to use cloud technologies teacher in an elementary school Новітні комп’ютерні технології. Спецвипуск «Хмарні технології в освіті» (13). pp. 41-45. ISSN 2309-1460