Records

 • » GLOBAL EDUCATION: INTERNET-TECHNOLOGY INSTRUMENTS
  Pavlenko, Olena O.
  2012-03-15
  View Record | View Original
 • » ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНЕ...
  Yatsishin, Anna V.; Tkachenko, Vitalii A.
  2012-01-11
  View Record | View Original
 • » Розробка програмного комплексу для ведення торгів на Інтернет-аукціоні eBay для...
  Семеріков, С.О.; Теплицький, І.О.; Поліщук, О.П.; Ліннік, О. П.; Ліннік, І.І.
  2019-08-21
  View Record | View Original
 • » Розподілена локалізація педагогічного програмного забезпечення
  Теплицький, І.О.; Стрюк, А.М.; Рашевська, Н. В.; Кислова, М.А.
  2019-08-21
  View Record | View Original
 • » Розробка систем мобільного доступу до Інтернет-аукціону Aukro у підготовці фахівців з...
  Семеріков, С.О.; Теплицький, І.О.; Поліщук, О.П.
  2019-08-21
  View Record | View Original
 • » Розробка програмного забезпечення для електронної книги lBook V8
  Семеріков, С.О.; Теплицький, І.О.; Корнілов, Г.І.; Ліннік, О. П.
  2019-08-21
  View Record | View Original
 • » Розробка програмного комплексу для метакомп’ютерних обчислень
  Семеріков, С.О.; Чумак, Д.О.
  2019-08-21
  View Record | View Original
 • » Ряди Фур’є в задачах відновлення залежностей у курсі вищої математики в технічному ВНЗ
  Семеріков, С.О.; Теплицький, І.О.; Поліщук, О.П.
  2019-08-21
  View Record | View Original
 • » Спецкурс з сучасних методів і технологій розробки програмних виробів компонентної...
  Семеріков, С.О.; Поліщук, О.П.
  2019-08-21
  View Record | View Original
 • » Розробка програмного забезпечення для моделювання бот-мереж
  Семеріков, С.О.; Середа, С.В.
  2019-08-21
  View Record | View Original
 • » Модель методичної системи та цілі навчання основ математичної інформатики студентів...
  Маркова, О. М.
  2019-08-21
  View Record | View Original
 • » Математична інформатика у системі фундаменталізації навчання студентів технічних...
  Туравініна, О.М.
  2019-08-21
  View Record | View Original
 • » Спосіб отримання тканинного ветеринарного препарату «Трутенат» для корекції статевого...
  Калиновський, Г. М.; Омеляненко, М. М.; Грищук, Г. П.; Гончаренко, В. В.; Афанасієва, Л. П.; Лутай, І. Ю.; Круть, С. І.; Ревунець, А. С.; Карпюк, В. В.; Ковальов, П. В.; Ковальчук, Ю. В.; Чупрун, Л. О.; Захарін, В. В.; Калиновский, Г. Н.; Омеляненко, Н. Н.; Афанасиева, Л. П.; Лутай, И. Ю.; Круть, С. И.; Ревунец, А. С.; Ковалев, П. В.; Чупрун, Л. А.; Захарин, В. В.; Kalynovskyi, G.; Omelianenko, М.; Gryshchuk, G.; Goncharenko, V.; Afanasieva, L.; Lutai, I.; Krut, S.; Revunets, А.; Karpyuk, V.; Kovalov, P.; Kovalchuk, Yu.; Chuprun, L.; Zakharin, V.
  2013-06-10
  View Record | View Original
 • » METHODS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES USING AT LABORATORY AND PRACTICAL...
  Netyosov, Sergiy I.
  2011-12-03
  View Record | View Original
 • » МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ...
  Soroko, Nataliia V.
  2011-10-03
  View Record | View Original
 • » INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY OF AUTOMATED MONITORING AND EDUCATIONAL...
  Mokin, Borys I.; Mokin, Vitaliy B.; Bevz, Svitlana V.; Burbelo, Serhiy M.
  2011-06-30
  View Record | View Original
 • » USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN HIGHER...
  Matviyiv-Lozynska, Yuliia O.
  2013-04-19
  View Record | View Original
 • » ДОСВІД ІНТЕГРАЦІЇ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ GOOGLE APPS У ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ВИЩОГО...
  Oleksyuk, Vasyl P.
  2013-06-22
  View Record | View Original
 • » ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ВИМОГИ
  Bugaychuk, Konstyantyn L.
  2011-05-17
  View Record | View Original
 • » РОЗВИТОК СИСТЕМИ MAPLE У НАВЧАННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
  Mykhalevych, Volodymyr M.; Krupskyy, Yaroslav V.
  2011-03-15
  View Record | View Original
 • » SELF-ACTUALIZATION OF FUTURE SPECIALISTS ON INNOVATIVE TECHOLOGY
  Oleksenko, Viacheslav M.
  2011-02-16
  View Record | View Original
 • » COLLECTIONS OF ELECTRONIC INFORMATION RESOURCES AND THEIR METADESCRIPTIONS AS...
  Savchenko, Zoya V.
  2011-02-15
  View Record | View Original
 • » TUTOR’S FUNCTIONAL RESPONSIBILITIES OF PUPILS DISTANCE LEARNING
  Derba, Tamara O.
  2011-02-15
  View Record | View Original
 • » EXPERT-ANALITICAL MONITORING OF LEARNING PROCESS QUALITY IN HIGH SCHOOL
  Korotun, T. M.; Slabospytska, Olha O.; Koval, Halyna I.
  2010-10-04
  View Record | View Original
 • » РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КОМПОНЕНТИ У ФОРМУВАННІ В УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ НАВЧАЛЬНИХ...
  Sokolyuk, Oleksandra M.
  2010-09-17
  View Record | View Original
76 - 100 of 55313 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>