Records

 • » Синергетична ідентифікація інтеграції
  Камінська, В. В.; Kaminska, V.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Порівняльна оцінка поверхневого стоку забруднюючих сполук з території ботанічного саду
  Піціль, А. О.; Буднік, І. П.; Pitsil, А.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Ботанічний сад як осередок екологічного виховання студентів
  Дунаєвська, О. Ф.; Козловський, О. Ю.; Васильченко, В. С.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Особливості накопичення важких металів їстівними грибами
  Білявський, Ю. А.; Bilyavskyj, Yu.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Корпоративні та сімейні фермерські господарства: аргументи європейського досвіду для...
  Ковальчук, О. Д.; Kovalchuk, O.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Фітотоксичність Cu, Pb, Cd і Zn для овочевих культур – представників родини Brassicaceae
  Білявський, Ю. А.; Мислива, Т. М.; Bielawski, Yu.; Myslyva, T.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Эталонные величины кислотно-основной буферности дерново-подзолистых почв для фонового...
  Надточий, П. П.; Мыслыва, Т. Н.; Nadtochy, P.; Myslyva, T.; Надточій, П. П.; Мислива, Т. М.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Просторово-часова мінливість вмісту свинцю та кадмію в лікарських рослинах...
  Мислива, Т. М.; Білявський, Ю. А.; Myslyva, T.; Biljavskij, Yu.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Свинець і кадмій у ґрунтах агроландшафтів Житомирського Полісся
  Мислива, Т. М.; Myslyva, T.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Важкі метали в урбогрунтах приміської зони м. Житомир
  Мислива, Т. М.; Myslyva, T.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Вплив малоінтенсивного іонізуючого випромінювання на паренхіматозні органи собак
  Хоменко, З. В.; Khomenko, Z.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Особистість у духовно-ціннісному вимірі
  Бех, І. Д.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Педагогічна система А.С. Макаренка: міфи і реальність
  Левківський, М. В.
  1998-04-07
  View Record | View Original
 • » Григорій Ващенко і виховання естетичних почуттів молодших школярів
  Шмельова, Т. В.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Застосування модульно-рейтингової системи навчання при вивченні іноземної мови...
  Іванцова, О. П.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Творчий потенціал вчителя музики як педагогічна проблема
  Олійник, С. В.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Психодіагностика педагогічної майстерності вчителя
  Зязюн, І. А.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Лабораторний практикум як частина дистанційного курсу з інформатики
  Зарицька, О. Л.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Використання міжпредметних зв’язків у процесі викладання курсу "Основи культури і...
  Голубовська, І. В.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Змістова стратифікація тексту оригіналу як засіб зняття омофразії
  Виговський, В. Л.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Розвиток ідеї міжпредметних зв’язків у педагогіці та проблема інтегрованого навчання
  Пелешок, Е. Х.; Гордієнко, О. А.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Психосемантичний підхід та його застосування до дослідження життєтворчої антиципації...
  Рихальська, О. Г.
  1998-04-07
  View Record | View Original
 • » Сучасний урок - урок у системі особистісно зорієнтованого навчання
  Хорова, Л. І.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Особливості вивчення теми "Інтонація" з використанням методів орхестичного виховання
  Плющик, Є. В.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Возрастная изменчивость отношения массы мягких тканей и массы раковины к общей массе у...
  Варигин, А. Ю.
  2020-04-07
  View Record | View Original
58426 - 58450 of 58812 Items    << < 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 > >>