Records

 • » Влияние «Микофикса Плюс» и «Биомина П.Е.П.» на развитие жеребят в хозяйствах...
  Галатюк, А. Е.; Galatyuk, A.; Антонюк, А. А.; Antoniuk, А.; Лохов, В. В.; Lohov, V.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Оптимізація оцінки мікробного складу статевої системи самиць
  Кривда, М. І.; Кryvda, М.; Галатюк, О. Є.; Galatyuk, А.; Солодка, Л. О.; Solodka, L.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Вплив «Мікофіксу плюс» та «Біоміну П.Е.П.» на прихований перебіг герпесвірусної...
  Галатюк, О. Є.; Антонюк, А. А.; Лохов, В. В.; Galatyuk, A.; Antoniuk, А.; Lohov, V.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Мікрофлора статевих шляхів кобил як індикатор отримання здорових лошат
  Завадська, М. І.; Zavadska, М.; Галатюк, О. Є.; Galatyuk, А.; Солодка, Л. О.; Solodka, L.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » The development of new complex extracts based on biologically active substances of hops...
  Venger, O.; Gorbunova, N.; Венгер, О. О.; Горбунова, Н. О.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Синергетична ідентифікація інтеграції
  Камінська, В. В.; Kaminska, V.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Порівняльна оцінка поверхневого стоку забруднюючих сполук з території ботанічного саду
  Піціль, А. О.; Буднік, І. П.; Pitsil, А.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Ботанічний сад як осередок екологічного виховання студентів
  Дунаєвська, О. Ф.; Козловський, О. Ю.; Васильченко, В. С.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Особливості накопичення важких металів їстівними грибами
  Білявський, Ю. А.; Bilyavskyj, Yu.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Корпоративні та сімейні фермерські господарства: аргументи європейського досвіду для...
  Ковальчук, О. Д.; Kovalchuk, O.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Фітотоксичність Cu, Pb, Cd і Zn для овочевих культур – представників родини Brassicaceae
  Білявський, Ю. А.; Мислива, Т. М.; Bielawski, Yu.; Myslyva, T.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Эталонные величины кислотно-основной буферности дерново-подзолистых почв для фонового...
  Надточий, П. П.; Мыслыва, Т. Н.; Nadtochy, P.; Myslyva, T.; Надточій, П. П.; Мислива, Т. М.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Просторово-часова мінливість вмісту свинцю та кадмію в лікарських рослинах...
  Мислива, Т. М.; Білявський, Ю. А.; Myslyva, T.; Biljavskij, Yu.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Свинець і кадмій у ґрунтах агроландшафтів Житомирського Полісся
  Мислива, Т. М.; Myslyva, T.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Важкі метали в урбогрунтах приміської зони м. Житомир
  Мислива, Т. М.; Myslyva, T.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Вплив малоінтенсивного іонізуючого випромінювання на паренхіматозні органи собак
  Хоменко, З. В.; Khomenko, Z.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Особистість у духовно-ціннісному вимірі
  Бех, І. Д.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Педагогічна система А.С. Макаренка: міфи і реальність
  Левківський, М. В.
  1998-03-30
  View Record | View Original
 • » Григорій Ващенко і виховання естетичних почуттів молодших школярів
  Шмельова, Т. В.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Застосування модульно-рейтингової системи навчання при вивченні іноземної мови...
  Іванцова, О. П.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Творчий потенціал вчителя музики як педагогічна проблема
  Олійник, С. В.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Психодіагностика педагогічної майстерності вчителя
  Зязюн, І. А.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Лабораторний практикум як частина дистанційного курсу з інформатики
  Зарицька, О. Л.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Використання міжпредметних зв’язків у процесі викладання курсу "Основи культури і...
  Голубовська, І. В.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Змістова стратифікація тексту оригіналу як засіб зняття омофразії
  Виговський, В. Л.
  2020-03-30
  View Record | View Original
58401 - 58425 of 58792 Items    << < 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 > >>