Records

 • » Управління фізичним станом дітей та молоді у системі фізичного виховання
  Ахметов, Р. Ф.
  2019-11-15
  View Record | View Original
 • » Методологічні засади зображень в аксонометрії. Многогранники
  Ленчук, І. Г.
  1998-11-15
  View Record | View Original
 • » Проблема реалізації свободи совісті в Збройних Силах України
  Лиманець, О. А.
  2019-11-15
  View Record | View Original
 • » Категорійний аналіз базових понять дослідження проблеми формування комунікативної...
  Залібовська – Ільніцька, З. В.
  2019-11-15
  View Record | View Original
 • » Кількісні відношення речовин, що реагують, – основна ідея розв’язування задач в курсі...
  Онищенко, Ю. К.; Кашпор, В. М.
  1998-11-15
  View Record | View Original
 • » Етнопедагогічна підготовка майбутнього вчителя
  Березюк, О. С.
  2019-11-15
  View Record | View Original
 • » Релігійні засади тероризму
  Лютко, О. М.
  2019-11-15
  View Record | View Original
 • » Влада й особистість, ідеологія та політична система на пострадянському просторі в...
  Венгерська, В. О.; Міщук, С. М.
  2019-11-15
  View Record | View Original
 • » Маргінальне у сфері адміністративного управління
  Маслов, А. О.
  2019-11-15
  View Record | View Original
 • » Реалізація обчислень аналітичних виразів у програмуванні
  Вітюк, О. В.; Ленчук, І. Г.
  1998-11-15
  View Record | View Original
 • » Особливості інтегративного викладання дисциплін художньо-естетичного циклу
  Баладинська, Є. В.; Сипченко, І. В.
  2019-11-15
  View Record | View Original
 • » Інтегроване вивчення давньоукраїнських мотивів у творчості М. Зерова
  Башманівський, В. І.
  2019-11-15
  View Record | View Original
 • » Щодо використання педагогічного програмного засобу «GRAN1» при вивченні курсу алгебри і...
  Семенець, С. П.
  1998-11-15
  View Record | View Original
 • » Шляхи підвищення успішності навчальної діяльності майбутніх фахівців
  Вихованець, О. А.
  2019-11-15
  View Record | View Original
 • » Феномен тероризму в концепції Жана Бодрійяра
  Рускевич, А. В.
  2019-11-15
  View Record | View Original
 • » Кто и что скрывается под видовыми названиями Dreissena polymorpha и D. bugensis?
  Юришинець, В. І.
  2019-11-15
  View Record | View Original
 • » Педагогічні умови взаємозв’язку особистісно зорієнтованої освіти та народної педагогіки
  Березюк, О. С.
  2019-11-15
  View Record | View Original
 • » Житомирська земля за часів монголо-татарської навали і литовської доби
  Іващенко, О. М.
  1998-11-15
  View Record | View Original
 • » Взаимосвязь цветового полиморфизма и морфологических признаков у раковин черноморской...
  Жуковская, Е. А.; Кодолова, О. П.
  2019-11-15
  View Record | View Original
 • » Деякі питання аналізу художнього твору в школі
  Лісовський, А. М.
  2019-11-15
  View Record | View Original
 • » Genetic structure of Dreissena polymorpha population from small and isolated water...
  Soroкa, Мarianna
  2019-11-15
  View Record | View Original
 • » Використання творів І.Огієнка як дидактичного засобу формування мовно-національної...
  Шевчук, Т. О.
  1998-11-15
  View Record | View Original
 • » Методологічні підходи до вивчення творів світової літератури
  Мазур, Т. С.; Єгорова, В. В.
  2019-11-15
  View Record | View Original
 • » Дидактичний процес моделювання педагогічних ситуацій в умовах особистісно...
  Березюк, О. С.; Копетчук, В. А.
  2019-11-15
  View Record | View Original
 • » Експериментальна програма перевірки ефективності впровадження педагогічної технології...
  Єремеєва, В. М.
  2019-11-15
  View Record | View Original
55726 - 55750 of 55950 Items    << < 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 > >>