Records

 • » Проблеми удосконалення вітчизняного законодавства
  Пархоменко, Н. М.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Референдум Автономної Республіки Крим 2014 року: питання правотворчості та...
  Федоренко, В. Л.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Роль особи у розбудові правової держави
  Костенко, С. О.; Kostenko, S.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Правові гарантії прав і свобод людини та громадянина крізь призму основних підходів до...
  Білозьоров, Є. В.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Правовий нігілізм як результат політико-правової кризи в українському суспільстві
  Бурдоносова, М. А.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Принципи пізнання державно-правових явищ як елемент методології правознавства
  Кучук, А. М.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Важливість розвитку органічного ринку в Україні
  Бойко, М. С.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Біоекономіка в органічному землеробстві
  Байдала, В. В.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Формування цінової політики на продукцію органічного виробництва та її облікове...
  Цегельник, Н. І.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Природно-ресурсний потенціал і проблеми збереження лісових ресурсів Житомирської області
  Іванюк, Д. П.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Грунтові умови дубових насаджень Полісся України
  Іванюк, І. Д.; Іванюк, Т. М.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Оцінка екологічного стану поверхневих водних об’єктів Солотвинської еталонної...
  Климчик, О. М.; Klymchyk, O.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Побудова правової держави крізь призму світового правопорядку
  Лебедєва, О. В.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Деякі питання цінності людини в демократичній, правовій державі (вітчизняна реальність)
  Львова, О. Л.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Законодавче закріплення категорії зловживання правом
  Ляшенко, Р. Д.; Lyashenko, R.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Особливості розмноження клонових підщеп груші зеленими живцями в умовах штучного туману
  Пелехата, Н. П.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Підвищення продуктивності сумішок вівса з капустяними культурами в умовах Полісся України
  Мойсієнко, В. В.; Панчишин, В. З.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Продуктивність сортів ячменю ярого залежно від елементів технології
  Рихлівський, І. П.; Данік, В. В.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Оцінка фенотипової консолідації показників молочної продуктивності первісток...
  Іванов, І. А.; Ivanov, I.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Рівень важких металів у продукції карпатських бджіл різних породних типів в умовах...
  Ковальчук, І. І.; Федорук, Р. С.; Ковальська, Л. М.; Kovalchuk, I.; Fedoruk, R.; Kovalska, L.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Деякі аспекти ведення органічного землеробства в межах сільських сельбищних територій
  Корсун, С. Г.; Шкарівська, Л. І.; Гірник, В. В.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Особливості будови тіла корів української чорно-рябої молочної породи різних...
  Ковальчук, В. І.; Kovalchuk, V.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Кислотність вмістимого кишківника свиней при згодовуванні бактеріальних препаратів
  Кучерявий, В. П.; Kucheriavyi, V.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Умови формування живої маси у надремонтних бичків української червоно-рябої молочної...
  Яремчук, О. С.; Yaremchuk, O.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Організаційно-економічні засади підвищення ефективності органічного виробництва
  Кипоренко, В. В.
  2020-04-04
  View Record | View Original
55326 - 55350 of 58806 Items    << < 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 > >>