Records

 • » Прагматичне навантаження лексики англійської мови
  Котнюк, Л. Г.
  2019-09-22
  View Record | View Original
 • » Морфологія гемоцитів Lymnea stagnalis L. у різних фізіологічних станах
  Бабак, С. В.; Найденко, А. В.; Хлус, Л. М.; Хлус, К. М.
  2019-09-22
  View Record | View Original
 • » Порівняльне вивчення літератур: зв’язки, спадкоємність та перспективність
  Гордієнко, О. А.
  2019-09-22
  View Record | View Original
 • » Основні тенденції становлення професійної науково-дослідної діяльності вчителів...
  Сидорчук, Н. Г.
  2019-09-22
  View Record | View Original
 • » Сучасні підходи та технології професійного відбору майбутніх учителів
  Добровольська, Л. П.
  2019-09-22
  View Record | View Original
 • » Психологічна структура віри та мотиви її формування
  Наумова, Н. В.; Мердак, А. М.
  2019-09-22
  View Record | View Original
 • » Реалізація ідей І.Огієнка у змісті курсу "Теорія та історія педагогіки"
  Хомич, Л. О.
  2019-09-22
  View Record | View Original
 • » Про засоби здійснення прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії
  Прус, А. В.
  2019-09-22
  View Record | View Original
 • » Проблеми інтегрованого викладання музично-теоретичних дисциплін у педвузах
  Побережна, Г. І.; Щериця, Т. В.
  2019-09-22
  View Record | View Original
 • » Розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів мовних факультетів у...
  Гречина, Л. Б.; Добржанська, В. В.
  2019-09-22
  View Record | View Original
 • » Суб’єктно-ціннісна детермінація творчої обдарованості
  Музика, О. Л.
  1998-09-22
  View Record | View Original
 • » Історико-логічний аспект проникнення англійських запозичень у сучасну українську мову
  Мисечко, О. Є.
  2019-09-22
  View Record | View Original
 • » Феномен любові у контексті містичного досвіду
  Жиртуєва, Н. С.
  2019-09-22
  View Record | View Original
 • » Доброчинність у сфері освіти України на сторінках періодичної преси кінця ХІХ – поч. ХХ...
  Сейко, Н. А.
  2019-09-22
  View Record | View Original
 • » Методологічні засади розвитку сучасних систем вищої освіти
  Спірін, О. М.
  2019-09-22
  View Record | View Original
 • » Некоторые направления адаптивной эволюции кладок яиц пресноводных брюхоногих моллюсков
  Берёзкина, Г. В.
  2019-09-22
  View Record | View Original
 • » Проблема формування організаторських умінь майбутніх учителів засобами самоврядування
  Григор'єва, І. Г.
  2019-09-22
  View Record | View Original
 • » Іван Огієнко та ідея досягнення успіху дітьми
  Максимова, О. О.
  2019-09-22
  View Record | View Original
 • » Біологічні передумови виникнення емпатії у Homo Sapiens
  Виговська, Л. П.
  1998-09-22
  View Record | View Original
 • » Конхологічна мінливість молюска Eobania vermiculata Mull. в онтогенезі
  Хлус, Л. М.; Хлус, К. М.
  2019-09-22
  View Record | View Original
 • » Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до порівняльного аналізу рідної та...
  Гуманкова, О. С.
  2019-09-22
  View Record | View Original
 • » Інтегрований підхід до викладання природознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах
  Шевчук, К. Д.
  2019-09-22
  View Record | View Original
 • » Технологія переведення електронних документів
  Прилуцька, Н. С.
  2019-09-22
  View Record | View Original
 • » Громадянська культура англійських студентів (теоретичний аспект)
  Левківська, О. М.
  2019-09-22
  View Record | View Original
 • » Мала проза В. Винниченка у світлі його світогляду
  Чайковська, В. Т.; Горбань, А. В.
  2019-09-22
  View Record | View Original
55301 - 55325 of 55443 Items    << < 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 > >>