Records

 • » Морфологія спинномозкових вузлів домашньої курки
  Веремчук, Я. Ю.; Veremchuk, Ya.
  2020-05-31
  View Record | View Original
 • » Ефективність використання солей і комплексонатів мікроелементів у годівлі молочних...
  Біденко, В. М.; Ковальчук, В. І.; Мартинчик, О. А.; Bidenko, V.; Kovalchuk, V.; Martynchyk, O.
  2020-05-31
  View Record | View Original
 • » Морфологія паренхіматозних органів собак за бабезіозу
  Ковальчук, І. І.; Kovalchuk, I.
  2020-05-31
  View Record | View Original
 • » Гематологічні показники свиноматок при включенні в раціон генномодифікованих шротів
  Гелевер, І. А.; Бурлака, В. А.; Горальська, І. Ю.; Дідух, М. І.; Gelever, I.; Burlaka, V.; Goralska, I.; Diduhh, M.
  2020-05-31
  View Record | View Original
 • » Морфометрична характеристика легень кролів при згодовуванні комбікорму з різним вмістом...
  Волківський, І. А.; Volkivsky, I.
  2020-05-31
  View Record | View Original
 • » Вплив металохелатів на морфологію яєць при різному утриманні перепілок
  Бурлака, В. А.; Бабич, Л. Ф.; Павлюк, Н. В.; Мамченко, В. Ю.; Романюк, О. Л.; Burlaka, V.; Babych, L.; Pavlyuk, N.; Mamchenko, V.; Romanyuk, O.
  2020-05-31
  View Record | View Original
 • » Моніторинг показників гемопоезу та природної резистентності у продуктивних тварин в...
  Лігоміна, І. П.; Фурман, С. В.; Олійник, Г. П.; Фасоля, В. П.; Ligomina, I.; Furman, S.; Oliynuk, G.; Fasolya, V.
  2020-05-31
  View Record | View Original
 • » Роль взаємозв'язків між продуктивними і технологічними ознаками корів молочних порід...
  Іванов, І. А.; Сніхівська, Г. І.; Ivanov, I.; Snihovska, A.
  2020-05-31
  View Record | View Original
 • » Особливості навантаження і розподіл зношування поверхонь витків шнекових робочих органів
  Бойко, А. І.; Савченко, В. М.; Куликівський, В. Л.; Boiko, A.; Savchenko, V.; Kulykivskyi, V.
  2020-05-31
  View Record | View Original
 • » Статистичне оцінювання розстилання стебел льону-довгунцю комбайнами
  Лімонт, А. С.; Limont, A.
  2020-05-31
  View Record | View Original
 • » Розробка сільськогосподарської техніки України на базі сучасної науки і нових технологій
  Мерцедін, Р. Н.; Мерцедін, Г. Р.; Mertsedin, R.; Mertsedin, G.
  2020-05-31
  View Record | View Original
 • » Прогнозування врожайності зернових культур за багатоспектральними даними дистанційного...
  Пількевич, І. А.; Pilkevych, I.
  2020-05-31
  View Record | View Original
 • » Нові та рідкісні мохоподібні для Житомирської області
  Вірченко, В. М.; Орлов, О. О.; Virchenko, V.; Orlov, O.
  2020-05-31
  View Record | View Original
 • » Перспективні напрями енергозбереження у Житомирському регіоні й завдання щодо їхнього...
  Рижук, С. М.; Сухораба, В. П.; Лось, Л. В.; Ryzhuk, S.; Sukhoraba, V.; Los, L.
  2020-05-31
  View Record | View Original
 • » Продуктивність та якість конюшини лучної залежно від агротехнічних прийомів вирощування
  Стоцька, С. В.; Stotska, S.
  2020-05-31
  View Record | View Original
 • » Розподіл мікротвердості в поверхневому шарі після електроерозійної обробки
  Борак, К. В.; Borak, K.
  2020-05-31
  View Record | View Original
 • » Вплив таксономічної приналежності видів трав’яно-чагарничкового ярусу на акумуляцію...
  М’ясковська, О. С.; Myaskovska, O.
  2020-05-31
  View Record | View Original
 • » Методи визначення білка і жиру в молоці та молочних продуктах
  Ковальчук, Т. І.; Барсукова, О. В.; Kovalchuk, T.; Barsukova, O.
  2020-05-31
  View Record | View Original
 • » Залежність формоутворювальних процесів від азотного обміну в кронах інтенсивних садів...
  Куян, В. Г.; Kuyan, V.
  2020-05-31
  View Record | View Original
 • » Оптимізація складу субстратів при акліматизації мікросаджанців хмелю, отриманих шляхом...
  Хандрика, Н. П.; Khandryka, N.
  2020-05-31
  View Record | View Original
 • » Селекційно-племінна робота як фактор розвитку інноваційних технологій в галузі...
  Микитюк, В. М.; Пелехатий, М. С.; Піддубна, Л. М.; Mykytyuk, V.; Pelekhaty, M.; Piddubna, L.
  2020-05-31
  View Record | View Original
 • » Вплив теплотворної здатності оксиду кальцію на агрохімічні показники органо-мінеральної...
  Рябцева, Н. О.; Ryabtseva, N.
  2020-05-31
  View Record | View Original
 • » Вплив мінерального живлення на вміст макроелементів у ґрунті під посівами шавлії...
  Федорчук, М. І.; Коковіхін, С. В.; Федорчук, В. Г.; Fedorchuk, M.; Kokovikhin, S.; Fedorchuk, V.
  2020-05-31
  View Record | View Original
 • » Вивчення реципрокного схрещування при створенні поліської м’ясної породи великої...
  Кінцал, Ю. А.; Kintsal, Y.
  2020-05-31
  View Record | View Original
 • » Формування асиміляційної поверхні та сухої речовини рослин кабачків при застосуванні...
  Гойсюк, Л. В.; Hoysyuk, L.
  2020-05-31
  View Record | View Original
55276 - 55300 of 59327 Items    << < 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 > >>