Records

 • » Розвиток борошнистої роси та продуктивність ячменю ярого залежно від строків сівби
  Чайка, О. В.; Тимощук, Т. М.; Chaika, A.; Tymoshchuk, T.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Технологічні аспекти переробки відходів птахофабрик та тваринницьких комплексів
  Гнидюк, В. С.; Gnidyuk, V.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Обґрунтування виробництва органічного добрива з відходів шкіряного виробництва та осаду...
  Бунчак, О. М.; Bunchak, O.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » О зарождении сельского хозяйства на территории Украины VII-III тыс. до н. э.
  Шилов, Ю. А.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Чи підходить Україні європейська модель сільськогосподарської кооперації?
  Зіновчук, В. В.; Zinovchuk, V.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Соціально-економічні основи кооперативів в історичному та сучасному контексті
  Молдаван, Л. В.; Moldavan, L.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Економічне середовище як фактор розвитку кооперації
  Збарський, В. К.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Щодо проблем та шляхів подальшого розвитку сільськогосподарських кооперативів
  Приймачук, Т. Ю.; Штанько, Т. А.; Сітнікова, Т. Ю.; Проценко, А. В.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Місце і роль кооперативів у сталому розвитку аграрного сектора економіки
  Молдаван, Л. В.; Moldavan, L.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Сільськогосподарська кооперація в Україні: quo vadis?
  Зіновчук, В. В.; Zinovchuk, V.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Розвиток органічного виробництва на Житомирщині: досвід ПП «Галекс-агро»
  Ющенко, О. М.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Об’єктивна необхідність пошуку альтернативних систем землеробства
  Гуторов, О. І.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Органічне виробництво як складова забезпечення продовольчої безпеки України:...
  Андрєєва, Н. М.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Програмування розвитку органічного виробництва в регіоні
  Скидан, О. В.; Гринишин, В. Є.; Skydan, O.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Радіаційна безпека урболандшафтів як необхідна умова розвитку туризму
  Дунаєвська, О. Ф.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Біологічні аспекти опісторхозу
  Житова, О. П.; Zhytova, O.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Предметні компетенції з хімії в підготовці фахівців із захисту рослин
  Заблоцька, О. С.; Zablotska, O.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Міскантус гігантеус – реалії і можливості
  Зінченко, В. О.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Трансформація неформальних об’єднань сільськогосподарських товаровиробників у кооператив
  Бурак, А. І.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Кооперація як форма відповіді на виклики олігополізації агропродовольчих ринків
  Зінчук, Т. О.; Zinсhuk, T.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Розвиток органічного бджільництва в умовах динамізації глобального конкурентного...
  Яценко, О. М.; Yatsenko, O.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Місце екологічних послуг в політиці розвитку сільських територій
  Липчук, В. В.; Шувар, Б. І.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Придатність Поліських земель для запровадження органічного виробництва
  Данкевич, Є. М.; Данкевич, В. Є.; Dankevych, Ye.; Dankevych, V.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Структура посівних площ як фактор сталого землекористування у сільськогосподарських...
  Шиян, Д. В.; Богданович, О. А.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Проблеми та перспективи розвитку органічного виробництва в Україні
  Кирилов, Ю. Є.
  2020-04-04
  View Record | View Original
55251 - 55275 of 58806 Items    << < 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 > >>