Records

 • » Позитивні та негативні наслідки вступу України в СОТ в контексті формування ринку...
  Глібов, Р. В.; Glibov, R.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Організаційно-економічні важелі забезпечення розвитку підприємств молокопродуктового...
  Шукалович, В. Ф.; Shukalovych, V.; Ковальчук, О. Д.; Kovalchuk, O.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Формування регіонального ринку м’яса великої рогатої худоби
  Ковальчук, О. Д.; Kovalchuk, O.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Еколого-функціональна роль актиноміцетів у процесі трансформації органічної речовини...
  Борисюк, Б. В.; Швайка, О. В.; Ворона, Л. І.; Borysyuk, B.; Shwayka, O.; Vorona, L.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Ефективність знезаражування органічних відходів тваринництва оксидом кальцію
  Рябцева, Н. О.; Фещенко, Д. В.; Ryabceva, N.; Feschenko, D.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Пелюшка – цінна поліська культура
  Храпійчук, П. П.; Матрос, О. П.; Храпійчук, І. П.; Khrapiychuk, P.; Matros, O.; Khrapiychuk, I.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Вплив збудників фузаріозу та парші звичайної на розвиток кільцевої гнилі картоплі
  Левченко, В. Б.; Стройванс, Л. Т.; Дема, В. М.; Levchenko, V.; Stroivans, L.; Dema, V.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Проблеми формування екологічної мережі України в контексті збалансованого розвитку
  Білявський, Г. О.; Мудрак, О. В.; Bilyavskij, G.; Mudrak, A.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » дефторування питних вод
  Шумигай, І. В.; Shumigay, I.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Вміст свинцю та кадмію в лікарських рослинах Житомирського Полісся
  Білявський, Ю. А.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Маса хвої восьмидесятирічних дерев сосни звичайної в осередку звичайного соснового...
  Андреєва, О. Ю.; Andreieva, O.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Розробка методу обліку фітопланктону у водоймах з використанням...
  Аристархова, Е. О.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Формування попиту та пропозиції на ринку органічної продукції
  Лупенко, Ю. О.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Ефективність селекціонованих штамів лакто- і біфідобактерій при шлунково-кишковій...
  Бездітко, Л. В.; Bezditko, L.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Оцінка якості питної води децентралізованого водопостачання на території Житомирського...
  Бордюг, Н. С.; Bordiug, N.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Енергетична ефективність вирощування конюшини лучної залежно від впливу систем...
  Стоцька, С. В.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Зміна стану грунтів соснових насаджень під дією ходових частин машин і механізмів
  Білецький, В. Р.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Хід росту лісових культур при різних способах підготовки грунту в умовах українського...
  Бегеба, В. М.; Омелянчук, В. В.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Лишайники в радіаційному моніторингу Поліського природного заповідника
  Бєльська, О. В.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Закономірності зміни продуктивності рослин хмелю в залежності від якості кислих та...
  Борисюк, Б. В.; Дем’янчук, Л. С.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Поверхневий стік весняної повені в лісоаграрних ландшафтах Полісся
  Буднік, І. П.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Heavy metals in soils of 20-kilometre suburban zone of Zhytomyr
  Bilyavskyj, Yu.; Myslyva, T.; Білявський, Ю. А.; Мислива, Т. М.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Продуктивність та азотфіксуюча здатність сортів сої залежно від факторів вирощування на...
  Гамаюнова, В. В.; Назарчук, А. А.; Gamajunova, V.; Nazarchuk, A.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Моделювання функціонування агроландшафтних комплексів
  Буднік, С. В.
  2020-04-04
  View Record | View Original
 • » Оцінка рівня забруднення рослинницької продукції, вирощеної в умовах м. Житомир
  Валерко, Р. А.
  2020-04-04
  View Record | View Original
55201 - 55225 of 58806 Items    << < 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 > >>