Records

 • » Мойсієнко Віра Василівна [до 60-річчя з дня народження]
  колектив ЖНАЕУ
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Клейноди поваги академіку УААН Ігорю Миколайовичу Гудкову до дня його 70-річчя
  колектив ЖНАЕУ
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Олександру Феодосійовичу – 70 [до 70-річчя з дня народження Смаглія О. Ф.]
  колектив ЖНАЕУ
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Цитогенетична оцінка стану аутохтонних лісів
  Єрмолаєва, О. В.; Левицька, О. К.; Ermolaeva, O.; Levitskaya, E.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Розвиток інформаційної грамотності користувачів об’єднання сільськогосподарських...
  Ігнатюк, М. В.; Ignatyuk, M.; Игнатюк, М. В.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Применение дисков с металлокерамическим записывающим слоем для страхового хранения...
  Игнатюк, М. В.; Ігнатюк, М. В.; Ignatyuk, M.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Упровадження АІБС «ІРБІС 64» у практику роботи бібліотеки (з досвіду Житомирської...
  Ігнатюк, М. В.; Ignatyuk, M.; Игнатюк, М. В.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Бурлака Віктор Анатолійович
  Яремчук, Н. Г.; Касянюк, О. І.; Горєва-Слидзюк, Е. О.; Yaremchuk, N.; Kasyanyuk, O.; Gorieva-Slydzyuk, E.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Дідора Віктор Григорович
  Яремчук, Н. Г.; Касянюк, О. І.; Горєва-Слидзюк, Е. О.; Yaremchuk, N.; Kasyanyuk, O.; Gorieva-Slydzyuk, E.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Микитюк Валерій Мар’янович
  Яремчук, Н. Г.; Yaremchuk, N.; Касянюк, О. І.; Горєва-Слидзюк, Е. О.; Kasyanyuk, O.; Gorieva-Slydzyuk, E.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Стольгане Олексій Олександрович
  Яремчук, Н. Г.; Горєва-Слидзюк, Е. О.; Yaremchuk, N.; Gorieva-Slydzyuk, E.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Ходаківський Євгеній Іванович
  Яремчук, Н. Г.; Касянюк, О. І.; Горєва-Слидзюк, Е. О.; Yaremchuk, N.; Kasyanyuk, O.; Gorieva-Slydzyuk, E.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Забезпеченість охорони видів судинних рослин, занесених до ІІІ видання «Червоної книги...
  Орлов, О. О.; Orlov, O.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Полярність синтезу пігментів листковою поверхнею яблуні в інтенсивних садах
  Куян, В. Г.; Kuyan, V.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Відбір і вирощування гібридних форм горіха грецького на Поліссі України
  Куян, В. Г.; Лисюк, М. Ю.; Марцинівський, М. В.; Kuyan, V.; Lysyuk, N.; Martsynovskyy, N.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Агроекологічне обґрунтування фітосанітарного стану хмелевого агроценозу
  Венгер, В. М.; Лукашевич, Н. А.; Венгер, О. В.; Якубенко, І. В.; Федорчук, Н. А.; Venger, V.; Lukashevich, N.; Venger, O.; Yakubenko, I.; Fedorchuk, N.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Культивування виду Phytophthora infestans в умовах in vitro
  Положенець, В. М.; Плотницька, Н. М.; Polozhenets, V.; Plotnitska, N.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Енергоощадні способи застосування апатитів з сіркою та препаратами фосформобілізуючих...
  Мудрак, А. В.; Mudrak, A.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Оцінка екологічно оптимального рівня навантаження агроекосистеми пестицидом трефлан при...
  Моклячук, Л. І.; Ліщук, А. М.; Зацарінна, Ю. О.; Moklyachuk, L.; Lishchuk, A.; Zatsarinna, Yu.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Нагрів верхніх шарів атмосфери потоком електронів у період протікання сейсмічного процесу
  Лось, Л. В.; Бродський, Ю. Б.; Ганношин, В. П.; Los`, L.; Brodskyi, Yu.; Gannoshin, V.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Контроль біоактивації води кінетикою проростання зерен пшениці
  Грабар, І. Г.; Троянський, О. І.; Максимчук, О. М.; Grabar, I.; Troianskyi, O.; Maximchuk, О.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Детоксикація ципроконазолу в агроценозах ярих зернових культур залежно від їх...
  Матусевич, Г. Д.; Matusevich, G.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Екологічна оцінка токсичної дії важких металів та заходів з їх детоксикації на...
  Яковишина, Т. Ф.; Yakovyshyna, T.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Вплив норм висіву та мінеральних добрив на показники якості льону олійного
  Шваб, С. Б.; Shvab, S.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Дезінвазія каналізаційних стоків із застосуванням наночасток металів
  Волошина, Н. О.; Кілочицький, П. Я.; Каплуненко, В. Г.; Косінов, М. В.; Voloshyna, N.; Kilochytskij, P.; Kaplunenko, V.; Kosinov, M.
  2020-04-07
  View Record | View Original
55176 - 55200 of 58812 Items    << < 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 > >>